Bert van Delden

Voorzitter bij Shell Settlement Dispute Commitee

Bert van Delden

Persoonlijk

Naam: Bert van Delden

Geboortejaar: 1941

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Bert van Delden

- heden Voorzitter, Shell Settlement Dispute Commitee
- heden Voorzitter Raad van Toezicht, Stichting Onderzoek & Ondersteuning Collectieve Acties (OCA)
- heden Voorzitter, Stichting Venancio
- heden Voorzitter Commissie van Toezicht, Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
- heden Voorzitter Raad van Toezicht, Voortgezet Onderwijs Haaglanden (VOH)

Loopbaan Bert van Delden

2012 - 2016 Commissaris, De Nederlandsche Bank
- 2016 Lid Bankraad, De Nederlandsche Bank
2004 - 2012 Commissaris, De Nederlandsche Bank
2004 - 2012 Commissaris, Nederlandsche Bank (DNB)
2001 - 2008 Voorzitter, Raad voor de Rechtspraak
1990 - 2001 President, Rechtbank Den Haag

Overige vermeldingen


Bert van Delden was tot januari 2008 voorzitter van de Raad van de Rechtspraak (“de Raad”) en voormalig president van de Haagse rechtbank en de rechtbank in Den Bosch.

Ex-toprechter Van Delden is sinds 2004 lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB).

Binnen DNB heeft Bert van Delden een dubbelfunctie als lid van de bankraad, een extra klankbord voor de directie dat uit veertien leden bestaat.

Momenteel is Bert van Delden voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

CTIVD is belast met het toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) en de Wvo door de AIVD en MIVD.