Floris Deckers kondigt vertrek aan

Floris Deckers kondigt vertrek aan

30-01-2012 De CEO van Van Lanschot, Floris Deckers, kondigt zijn vertrek aan. Hij zal in de loop van 2012 het voorzitterschap overdragen aan een nieuwe bestuursvoorzitter. De raad van commissarissen start binnenkort de procedure voor de opvolging.

Van Lanschot kondigt vandaag een reorganisatieprogramma aan. De bank gaat 30 miljoen euro investeren in de kwaliteit van de organsatie. Tegelijker tijd wil het bedrijf een structurele kostenbesparing realiseren van 60 miljoen euro per jaar vanaf 2015. Onderdeel daarvan is een personeelsreductie van tien tot vijftien procent tussen nu en 2015. 

Marktveranderingen
Dit alles om de veranderingen in de markt te pareren. Ook het vertrek van CEO Floris Deckers in de loop van 2012 maakt daar onderdeel van uit.
Deckers zegt hierover in het persbericht: 'Door de veranderingen in en om de sector en de start van het reorganisatieprogramma, realiseer ik mij dat nieuw leiderschap nodig is.'

Resultaten
De resultaten van de bank over de tweede helft van het jaar stonden sterk onder druk, waardoor de tweede helft van 2011 slechts marginaal winstgevend is afgesloten. Dit is in lijn met de trading update over het derde kwartaal. De lagere resultaten zijn in deels te wijten aan de verslechterde marktomstandigheden sinds half 2011. Ook stonden de provisiebaten onder druk.
Van Lanschot presenteert op 8 maart 2012 de definitieve jaarcijfers over 2011.

Opvolging
Floris Deckers is sinds 2 januari 2004 bestuursvoorzitter van Van Lanschot. Om de bank naar een volgende fase te brengen is een ander  type leider nodig.  Deckers: 'Van Lanschot heeft de afgelopen jaren zeer bewust prioriteit gegeven aan een verdere versterking van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de bank. Deze bevinden zich nu op een meer dan uitstekend niveau. De markt is, naast onzeker, ook structureel veranderd.'
De raad van commissarissen zal op korte termijn het proces starten dat in de opvolging van Deckers
moet voorzien.

Lees verder:
> Interview met Floris Deckers

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook