Frank De Moor stapt na 20 jaar op bij Macintosh

Frank De Moor stapt na 20 jaar op bij Macintosh

31-03-2014 CEO Frank De Moor heeft na twintig jaar aan gegeven te willen vertrekken bij Macintosh Retail Group om ergens anders te gaan werken.  

Frank De Moor heeft in overleg met de raad van commissarissen afgesproken op 1 augustus 2014 te vertrekken. Hij kan dan de lopende herfinancierings-gesprekken nog afronden. De RvC heeft dan nog even de tijd om een opvolger te zoeken.

Twintig jaar Macintosh
De Moor is sinds oktober 2002 lid van de RvB van Macintosh en bestuursvoorzitter sinds februari 2003. Sinds 1994 vervulde hij diverse directiefuncties bij dochterondernemingen van Macintosh Retail Group.

 

 

 

Henk van Dalen
De voorzitter van de raad van commissarissen, Henk van Dalen, geeft aan waardering en respect te hebben voor de afweging van De Moor. 'In de 11 jaar dat De Moor CEO was zijn er veel strategische beslissingen genomen waarmee de portfolio van Macintosh ingrijpend is veranderd. De Moor had ook al vroeg een visie op de toekomst van non-food retail en Macintosh was een van de eerste non-food retailers die een duidelijke keuze maakte voor een cross channel toekomst.'

Geen vertrekvergoeding
De Moor ontvangt geen vertrekvergoeding. De RvC wil hem wel  een pro rata deel van de variabele beloning 2014 (met een maximum van € 139.000 ofwel 7/12e van 50% van de vaste beloning) toekennen, afhankelijk van de verbetering van de operationele performance van Macintosh in de eerste helft van 2014 en de stand van zaken van de lopende herfinancieringsgesprekken op 1 augustus 2014. De Raad van Commissarissen heeft daarnaast besloten dat de in het verleden aan de heer De Moor toegekende personeelsopties kunnen blijven worden uitgeoefend.

 

 

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

facebook