Frans van Vught

Frans van Vught

Voorzitter bij European Center for Strategic Management of Universities (ESMU)


Personalia

Naam: Frans van Vught MBF

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Frans van Vught

 • 2005 - heden Voorzitter, European Center for Strategic Management of Universities (ESMU)
 • 2005 - heden Ere-doctoraat , TU Twente
 • 2005 - heden Voorzitter, Denktank EU-commissie Barroso

Loopbaan Frans van Vught

 • 2000 - 2012 Commissaris, Koninklijke Ten Cate
 • - 2022 Lid Raad van Toezicht, Phion
 • - 2022 Lid raad van toezicht, Gelders Orkest (HGO)
 • 2001 - 2005 Voorzitter College van Bestuur, TU Twente
 • 1997 - 2005 Rector magnificus, Universiteit Twente
 • 1984 - 1996 Directeur en oprichter, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS)
 • Plaatsvervangend Kroonlid, SER
 • - 2020 Voorzitter Raad van Toezicht, Medisch Spectrum Twente

Opleiding Frans van Vught

 • University of Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology, Postdoctoraal
 • Promotie, Universiteit van Twente, Beleidswetenschappen
 • 1970 - 1975 Stads- en regionale planning, Universiteit van Utrecht, MA
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Frans van Vught was als rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur verbonden aan de Universiteit Twente (TU Twente).

Van Vught begon in 1986 als hoogleraar Planningsmethodologie aan de faculteit Bestuurskunde. Hij verwierf eind jaren ’70 bekendheid met overzichtswerken op het gebied van planning en beleid. Zijn theorieën zijn van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de bestuurskunde en de beleidswetenschap.

Op 26 november 2004 nam hij als voorzitter en rector magnificus afscheid van de universiteit tijdens de dies natalis van TU Twente.

Frans van Vught is de oprichter van het Twentse Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS), waar hij ruim tien jaar wetenschappelijk directeur van was. Het centrum voor Studies van het Hoger Onderwijs, oftewel CHEPS, is het grootste hoger onderzoekscentrum ter wereld.

Daarnaast is Van Vught ook de oprichter van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Bestuurskunde (Netherlands Institute of Government).

Frans van Vught trad als eerste Nederlander toe tot het bestuur van de Europese vereniging van universiteiten, de EUA. De EUA is één van de belangrijkste belangenorganisaties van hoger onderwijs in Europa.

De oud universiteitsbestuurder Van Vught maakt deel uit van de denktank van Jose Manuel Barosso, voorzitter van de Europese Commissie. In die denktank wordt vorm gegeven aan het onderwijs- en technologiebeleid van Europa.

(voormalige) Nevenfuncties van Frans van Vught:
- Lid Nationaal Innovatie Platform
- Lid van de Sociaal Economische Raad
- Lid Onderwijsraad
- Voorzitter van het bestuur Netherlands’ House for Education and Research (Neth-ER)
- Voorzitter van de gouverneurs raad International Institute of Aerospace Survey and Earth Sciences
- Voorzitter Dutch National Foundation for the Advancement of Science and Technology
- Voorzitter Raad van Commissarissen “Polytechnic Enschede”
- Lid Raad van Advies L.H. Martin Institute for Higher Education Leadership & Management (University of Melbourne)
- Lid Raad van Advies University Grants Committee (Hong Kong)
- Bestuurslid European University Association (EUA) en de German “Akkreditierungsrat”
- Ere-docoraat Universiteit van Ghent, België
- Ere-doctoraat Universiteit University of Strathclyde, Glasgow

Trivia

Frans van Vught is getrouwd en vader van twee kinderen.

Van Vught  is lid van D66. Hij mag zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.


Publicaties

Frans van Vught heeft meer dan 30 boeken op zijn naam staan en ruim 250 artikelen geschreven over o.a. beleid maken, planning, strategisch management , comparatieve analyses en innovatie. Hieronder een kleine greep uit de werken van Van Vught:

- (2009), Mapping the Higher Education Landscape, towards a European Classification of Higher Education Dordrecht, Springer.
- (2009), The EU Innovation Agenda, Challenges for European Higher Education and Research, Journal for Higher Education Management and Policy, Vol. 21/2.
- (2008), Benchmarking in European Higher Education, a practical guide, Brussels, Esmu. (1997). Political Institutions and Public Policy Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 320 p.
Maassen, P.A.M. & Vught, F. van (1996). Inside academia: new challenges for the academic profession. Utrecht: De Tijdstroom.
- Kickert, W.J.M. & Vught, F. van (Eds.)(1995). Public policy and administration sciences in the Netherlands. New York: Prentice Hall.
- Neave, G. & Vught, F. van (Eds.) (1994). Government and higher education relationships across three continents: The winds of change. Oxford: Pergamon.
- Goedegebuure, L., Kaiser, F., Maassen, P., Meek, L., Vught, F. A. van & Weert, E. de (Eds.). (1994). Higher education policy: an international comparative perspective. Oxford: Pergamon.
- Goedegebuure, L.C.J. & Vught, F. A. van (Eds.). (1994). Comparative policy studies in higher education. Utrecht: Lemma.
- Vught, F. van & Westerheijden , D.F. (1993). Quality management and quality assurance in European higher education: Methods and mechanisms. Luxemburg: Commission of the European Community.
- Maassen, P.A.M. & Vught, F. van (1992). Strategic planning. In: B. Clark and G. Neave (eds.), Encyclopedia of higher education, Pergamon Press, London. Neave, G. & F.A. van Vught (Eds.)(1991). Prometheus bound: The changing relationship between government and higher education in Western Europe. Oxford: Pergamon.
- Vught, F. van (1990). State regulation and innovation in higher education. Higher Education Management, vol. 2, no. 1. Vught, F. van (Ed.)(1989). Governmental strategies and innovation in higher education. London: Jessica Kingsley.

facebook