Friso de Zeeuw

Friso de Zeeuw

Commissaris bij Spring Architecten


Personalia

Naam: Friso de Zeeuw MME

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Friso de Zeeuw

 • - heden Commissaris, Spring Architecten
 • - heden Commissaris, Movares
 • - heden Hoogleraar, Gebiedsontwikkeling, TU Delft

Loopbaan Friso de Zeeuw

 • 2001 - Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling, TU Delft
 • 1998 - Directeur, Nieuwe Markten Bouwfonds
 • 2001 - 2005 Voorzitter, Raad voor Verkeer & Waterstaat
 • 1993 - 1997 lid Gedeputeerde Staten van Noord Holland, PvdA
 • 1987 - 1993 senior organisatie-adviseur, Utrecht, Berenschot
 • 1980 - 1987 wethouder , gemeente Monnickendam
 • 1979 - 1987 beleidsmedewerker, Gemeente Amsterdam
 • 1976 - 1979 Juridisch adviseur, stedenbouwkundig bureau Zandvoort

Opleiding Friso de Zeeuw

 • Nederlands recht, Vrije Universiteit Amsterdam, doctoraal
 • Gymnasium B
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Nevenfuncties:
- Lid bestuur Neprom (vereniging van grote projectontwikkelaars)
- Commissaris Spring Architecten bv
- Lid dagelijks bestuur Instituut voor Bouwrecht (IBR)
- Lid Raad van Toezicht Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
- Lid Adviescommissie natuur en landelijk gebied tbv Omgevingswet
- Lid Stuurgroep Natuurcompensatie
- Lid bestuur Stichting Leergang Intensief Meervoudig Ruimtegebruik
- Supervisor Delta Management (Hogeschool Zeeland)
- Lid Raad van Toezicht Connekt, innovatienetwerk voor mobiliteit
- Klimaat-ambassadeur gemeente Amsterdam
- Ambassadeur Actief Bodembeheer
- Voorzitter Stichting DDR-Collectie
- Ceremoniëel voorzitter Meezingkoor Waterland
- Lid begeleidingscommissie onderzoek Factory Outlet Center Zuidbroek
- Lid begeleidingscommissie Tweede Kamer-onderzoek woningprijzen

Trivia

Friso de Zeeuw is getrouwd. Samen met zijn echtgenote heeft hij in de garage van zijn huis in Monnickendam een museum opgericht met voorwerpen en documenten afkomstig uit de DDR.

facebook