Friso de Zeeuw

Hoogleraar bij Gebiedsontwikkeling, TU Delft

Friso de Zeeuw

Persoonlijk

Naam: Prof. mr. Friso de Zeeuw

Geboortejaar: 1952

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Friso de Zeeuw

- heden Hoogleraar, Gebiedsontwikkeling, TU Delft
- heden Commissaris, Spring Architecten
- heden Commissaris, Movares

Loopbaan Friso de Zeeuw

2001 - Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling, TU Delft
1998 - Directeur, Nieuwe Markten Bouwfonds
2001 - 2005 Voorzitter, Raad voor Verkeer & Waterstaat
1993 - 1997 lid Gedeputeerde Staten van Noord Holland, PvdA
1987 - 1993 senior organisatie-adviseur, Utrecht, Berenschot
1980 - 1987 wethouder , gemeente Monnickendam
1979 - 1987 beleidsmedewerker, Gemeente Amsterdam
1976 - 1979 Juridisch adviseur, stedenbouwkundig bureau Zandvoort

Opleiding Friso de Zeeuw

Nederlands Recht, Vrije Universiteit Amsterdam, doctoraal
Gymnasium B

Overige vermeldingen


Nevenfuncties:
- Lid bestuur Neprom (vereniging van grote projectontwikkelaars)
- Commissaris Spring Architecten bv
- Lid dagelijks bestuur Instituut voor Bouwrecht (IBR)
- Lid Raad van Toezicht Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
- Lid Adviescommissie natuur en landelijk gebied tbv Omgevingswet
- Lid Stuurgroep Natuurcompensatie
- Lid bestuur Stichting Leergang Intensief Meervoudig Ruimtegebruik
- Supervisor Delta Management (Hogeschool Zeeland)
- Lid Raad van Toezicht Connekt, innovatienetwerk voor mobiliteit
- Klimaat-ambassadeur gemeente Amsterdam
- Ambassadeur Actief Bodembeheer
- Voorzitter Stichting DDR-Collectie
- Ceremoniëel voorzitter Meezingkoor Waterland
- Lid begeleidingscommissie onderzoek Factory Outlet Center Zuidbroek
- Lid begeleidingscommissie Tweede Kamer-onderzoek woningprijzen

Trivia


Friso de Zeeuw is getrouwd. Samen met zijn echtgenote heeft hij in de garage van zijn huis in Monnickendam een museum opgericht met voorwerpen en documenten afkomstig uit de DDR.

Meer over de functies
Commissaris |