Harman Korte uit Raad van Bestuur AFM

Harman Korte uit Raad van Bestuur AFM

16-06-2016 Korte zal niet worden herbenoemd voor een nieuwe termijn als lid van de Raad van Bestuur van de AFM.

Stroomlijning
Op 13 juni 2016 is bekendgemaakt dat de minister van Financiën er mee heeft ingestemd om, op voorstel van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten, het aantal bestuursleden van de AFM van vier naar drie statutaire bestuurders terug te brengen. Deze stroomlijning van de Raad van Bestuur heeft ten doel om de interne organisatie te vereenvoudigen en het besturingsmodel verder aan te scherpen.

Benoemingstermijnen
Harman Korte zal per 1 november 2016 aftreden, aangezien zijn benoemingstermijn op die datum afloopt. Korte is sinds 2000 werkzaam bij de AFM en is in 2012 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. De benoemingstermijn van Gerben Everts loopt ook af, maar Everts wordt wel herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar.

Raad van Toezicht
Voorzitter van de Raad van Toezicht Paul Rosenmöller bedankt Korte in een persbericht voor zijn activiteiten en inzet. 'De raad van toezicht van de AFM is Harman Korte zeer erkentelijk voor de 16 jaar die hij zich ten volle heeft ingezet voor de organisatie. Zo zijn op het gebied van het toezicht op pensioenen belangrijke ontwikkelingen doorgevoerd onder zijn leiding', aldus Rosenmöller.

Raad van Bestuur
Ook volgens voorzitter van de Raad van Bestuur Merel van Vroonhoven heeft Harman Korte een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de AFM. 'Ik heb Harman als een uitermate prettige collega leren kennen en ik dank hem voor al hetgeen hij voor de AFM heeft gedaan. Ik ben daarnaast verheugd dat Gerben Everts opnieuw is benoemd tot bestuurslid en kijk uit naar de voortzetting van onze plezierige samenwerking', aldus Van Vroonhoven.

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook