Ieke van den Burg

Ieke van den Burg


Personalia

Naam: Ieke van den Burg

Nationaliteit: Nederlandse

Overleden: 2014-09-28

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Loopbaan Ieke van den Burg

 • 2005 - 2013 Commissaris, APG Groep
 • 2005 - 2014 Commissaris, ASML
 • 2005 - 2013 Commissaris, APG Groep
 • 1999 - 2009 Lid , Europees Parlement
 • 1999 - 2009 Europees Parlement
 • 1998 - 1999 Adviseur , EVV
 • 1990 - 1997 Federatiebestuurder, FNV
 • 1984 - 1990 Beleidsmedewerker, FNV en Druk en Papier FNV

Opleiding Ieke van den Burg

 • 1976 - 1983 Opleiding en werkzaamheden in grafische sector
 • 1970 - 1976 Sociale Wetenschappen
 • 1963 - 1970 Gymnasium A, diverse grafische opleidingen

Overige vermeldingen

Nevenfuncties
- Voorzitter Stichting Toetsing Verzekeraars (2009 - heden)
- Lid Sociaal Economische Raad (1988 - 1998)
- Lid Economisch en Sociaal Comité (1994 - 1998)
- Werknemersgedelegeerde ILO Conferentie (1990 - 1997)
- Lid Monitoring Commissie Corporate Governance Code
- Lid Advisory Scientific Committee European Systemic Risk Board (2011 - heden)
- Voorzitter Board AISBL Finance Watch (2011 - 2013)
- Voorzitter Stichting A PROPOS (2006 - heden)
- Voorzitter Stichting Fair Wair Foundation (2011 - heden)
- Bestuurslid Stichting IDé
- Bestuurslid Stichting Nederlands Participatie Instituut (2010 - heden)
- Bestuurslid Stichting Werkgemeenschappen Bergeijk (2010 - heden)
- Lid Raad van Toezicht ASML Foundation
- Lid Raad van Advies Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders (tot 2013)
- Lid Raad van Advies College bescherming Persoonsgegevens
- Lid College van Adviseurs HIVOS
- Plaatsvervangend lid Executive Committee FERPA (tot 2013)
- Lid Commissie Mensenrechten AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken Ministerie van Buitenlandse Zaken) (2012 - heden)
- Voorzitter Europefonds Wiardi Beckman Stichting

facebook