Ieke van den Burg

Ieke van den Burg

Persoonlijk

Naam: Ieke van den Burg

Geboortejaar: 1952

Nationaliteit: Nederlandse

Overleden: 28-09-2014

Huidige functies Ieke van den Burg

2005 - heden

Loopbaan Ieke van den Burg

2005 - 2013 Commissaris, APG
2005 - 2014 Commissaris, ASML
2005 - 2013 Commissaris, APG
1999 - 2009 Lid , Europees Parlement
1999 - 2009 Europees Parlement
1998 - 1999 Adviseur , EVV
1990 - 1997 Federatiebestuurder, FNV
1984 - 1990 Beleidsmedewerker, FNV en Druk en Papier FNV

Opleiding Ieke van den Burg

1976 - 1983 Opleiding en werkzaamheden in grafische sector
1970 - 1976 Sociale Wetenschappen
1963 - 1970 Gymnasium A, diverse grafische opleidingen

Overige vermeldingen


Nevenfuncties
- Voorzitter Stichting Toetsing Verzekeraars (2009 - heden)
- Lid Sociaal Economische Raad (1988 - 1998)
- Lid Economisch en Sociaal Comité (1994 - 1998)
- Werknemersgedelegeerde ILO Conferentie (1990 - 1997)
- Lid Monitoring Commissie Corporate Governance Code
- Lid Advisory Scientific Committee European Systemic Risk Board (2011 - heden)
- Voorzitter Board AISBL Finance Watch (2011 - 2013)
- Voorzitter Stichting A PROPOS (2006 - heden)
- Voorzitter Stichting Fair Wair Foundation (2011 - heden)
- Bestuurslid Stichting IDé
- Bestuurslid Stichting Nederlands Participatie Instituut (2010 - heden)
- Bestuurslid Stichting Werkgemeenschappen Bergeijk (2010 - heden)
- Lid Raad van Toezicht ASML Foundation
- Lid Raad van Advies Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders (tot 2013)
- Lid Raad van Advies College bescherming Persoonsgegevens
- Lid College van Adviseurs HIVOS
- Plaatsvervangend lid Executive Committee FERPA (tot 2013)
- Lid Commissie Mensenrechten AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken Ministerie van Buitenlandse Zaken) (2012 - heden)
- Voorzitter Europefonds Wiardi Beckman Stichting