Klaas de Vries

Klaas de Vries


Personalia

Naam: Klaas de Vries MME

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Loopbaan Klaas de Vries

 • 2007 - 2016 Commissaris, Eneco
 • 2007 - 2015 Lid, Eerste Kamer der Staten Generaal
 • 2012 - 2015 Commissaris, Royal HaskoningDHV
 • 2009 - 2012 Bijzonder hoogleraar Praktijk & Cultuur , Radboud Universiteit
 • 2002 - 2006 Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, Nederlandse Staat
 • 1999 - 2002 Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederlandse Staat
 • 1998 - 2000 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nederlandse Staat
 • 1999 - 1999 Minister van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer, Nederlandse Staat
 • 1996 - 1998 Voorzitter, Sociaal-Economische Raad (SER)
 • 1988 - 1996 Hoofddirecteur, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • 1973 - 1988 Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, Nederlandse Staat
 • 1971 - 1973 Wetenschappelijk medewerker staats- en bestuursrecht, , Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 1968 - 1971 Ambtenaar (secretaris van de afdeling) hoofdafdeling rechterlijke organisatie, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • 1968 - 1971 Lid gemeenteraad, Gemeente Delft

Opleiding Klaas de Vries

 • 1962 - 1968 Nederlands Recht, Universiteit van Utrecht

Overige vermeldingen

Bij de Radboud Universiteit kreeg De Vries de leeropdracht 'De praktijk en cultuur van het Nederlandse parlement'.

In de periode 1973 tot 1988 was Klaas de Vries o.a. Tweede Kamerlid. Van 2002 tot 2006 zat hij namens de PvdA werderom in de Tweede Kamer.

Naast zijn politieke carrière vervulde De Vries diverse toezichthoudende functies bij onder meer Royal Haskoning en Eneco.

Voormalige nevenfuncties van Klaas de Vries zijn o.a.:
- lid Adviesraad Defensieaangelegenheden
- lid curatorium stichting "Volk en Verdediging"
- lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa
- lid algemeen bestuur NIVV (Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken)
- lid algemeen bestuur Atlantische Commissie
- lid verbondsraad Humanistisch Verbond - lid Noord-Atlantische Assemblée
- medevoorzitter parlementaire associatie voor Euro-Arabische samenwerking
- lid algemeen bestuur Reynier de Graafziekenhuis te Delft
- lid Raad van Commissarissen Bank voor Nederlandsche Gemeenten
- voorzitter Raad van Commissarissen ODRP b.v.
- voorzitter toekomstige positie Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam als port manager (januari 1998 - augustus 1998)

Trivia

Klaas de Vries is getrouwd en heeft drie zonen. Hij woont met zijn gezin in Pijnacker.

In zijn vrije tijd houdt De Vries zich graag bezig met fietsen, schrijven en componeren. Tevens is hij lid van het Goethe-trio en verzorgt hij literaire en muzikale avonden.

De Vries is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Laatste nieuws over Klaas de Vries


Klaas de Vries treedt af als commissaris Eneco

Eneco maakte op 23 maart 2016 bekend dat De Vries is afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen.

 

Gepubliceerd op 24-03-16

Lees artikel
facebook