Marjo Vissers benoemd als ceo Coöperatie VGZ

Marjo Vissers benoemd als ceo Coöperatie VGZ

14-07-2022 Coöperatie VGZ heeft op 14 juli bekendgemaakt dat Marjo Vissers is benoemd als ceo en voorzitter van de raad van bestuur.

Marjo Vissers is sinds 2011 in dienst bij VGZ. Daar was zij sinds 2014 divisievoorzitter zorg tot zij in 2021 werd benoemd tot chief health officer (CHO). In die laatste rol was zij verantwoordelijk voor de portefeuille zorg en zorginkoop (Zvw en Wlz) en dagelijkse aansturing van de organisatie op dit onderdeel. Vissers nam het voorzitterschap al tijdelijk over van Karien van Gennip, die per 10 januari 2022 de functie van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvaardde. De Nederlandsche Bank heeft haar definitieve benoeming goedgekeurd.

Marjo Vissers: 'De zorg in Nederland staat voor een enorme uitdaging. En die uitdaging kunnen we alleen samen aangaan. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we samen met het zorgveld op zoek naar slimme oplossingen om zorgpersoneel te ontlasten en hun werkplezier te vergroten. Dat betekent een versnelling op passende zorg, onder andere door een transformatie naar digitaal waar dat kan. Daarnaast werken we aan een verschuiving van zorg naar gezondheid en zorg. Dat vraagt ook om verbinding en samenwerking met andere maatschappelijke partners. Ik ben er trots op dat ik me als CEO, samen met al mijn collega’s, in kan zetten om Nederland gezonder en de zorg toekomstbestendig te maken, voor iedereen.'

Ron Icke, voorzitter van de raad van commissarissen, geeft aan blij te zijn met de benoeming van Marjo Vissers. 'Marjo Vissers staat bekend om haar passie voor het verbeteren van de gezondheidszorg. Van meet af aan was zij een van de aanjagers van de zinnige zorg-strategie en het ervaringsnetwerk dat VGZ hier met koplopers in de zorg omheen bouwde. Samen met hen is de transformatie naar zinnige, passende zorg in Nederland op de kaart gezet. Ook had Marjo Vissers een voortrekkersrol in de totstandkoming van de vernieuwde strategie van de coöperatie. De definitieve benoeming van Marjo Vissers ziet de raad als een katalysator voor een succesvolle implementatie van deze strategie.'

Vissers oude functie, die van chief health officer, wordt momenteel op interimbasis vervuld door Cas Ceulen. De procedure voor de definitieve invulling van deze functie bevindt zich in de eindfase.

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook