Nout Wellink over toen en nu

Nout Wellink over toen en nu

06-11-2007 Nout Wellink Toen: president van De Nederlandsche BankNu: zelfde functie "Of de economische ontwikkelingen meer of minder stabiel zullen zijn, kan ik niet voorspellen. Maar ik verwacht dat er veel gaat veranderen. Met name de invoering van de euro zet veel meer processen in gang dan we ons nu realiseren." (Management Scope, januari 2002)

We zijn nu ruim vijf jaar verder, is de economie stabieler geworden of juist niet? Zijn er processen in gang gezet die u toen nog niet verwachtte?

"In 2002 werd ik geïnterviewd ter gelegenheid van de introductie van eurobiljetten en munten. De euro en de EMU hebben een duidelijk positieve bijdrage geleverd aan de soliditeit van de Europese economie. Ze hebben de verwachtingen waargemaakt. Onder de controle van de ECB zijn de consumentenprijsstijgingen laag en stabiel gebleven en liggen de inflatieverwachtingen op lange termijn stevig verankerd. De euro is als eenheidsmunt een krachtige katalysator gebleken voor de integratie van nationale aandelen-, obligatie- en interbancaire markten. Die integratie heeft bijgedragen aan de stabiliteit door de vergroting van de financierings- en diversificatiemogelijkheden van financiële instellingen. Als gevolg van de euro-introductie behoren de spanningen van vaste wisselkoersen - zoals die zich begin jaren negentig binnen het wisselkoersmechanisme van het EMS voordeden - definitief tot het verleden. Daarnaast zijn financiële transactiekosten verminderd, waardoor de Europese financiële markten efficiënter, dieper en meer liquide zijn geworden. Kapitaal wordt efficiënter gealloceerd en schokken kunnen beter worden geabsorbeerd. Zonder de eenheidsmunt zouden de aanslagen van 11 september 2001 een veel sterkere turbulentie hebben veroorzaakt in de Europese landen. Deze positieve ontwikkelingen nemen niet weg dat risico's voor de financiële stabiliteit weer op de voorgrond zijn getreden. Een keerzijde van de wereldwijde financiële integratie van de afgelopen jaren is een hoger risico van grensoverschrijdende verspreiding van financiële schokken. Een actueel voorbeeld zijn de spanningen op de subprime hypotheekmarkt in de Verenigde Staten. Het risico van doorwerking op de Europese economie zou in het verleden kleiner zijn geweest, doordat de spillover toen grotendeels beperkt was tot het handelskanaal. Tegenwoordig worden Amerikaanse hypotheekleningen doorverkocht aan het internationale bankwezen. Door internationale coördinatie beheersen centrale banken en toezichthouders het besmettingsgevaar van financiële schokken."

Lees ook het profiel van Klaas Knot, opvolger van Nout Wellink

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook