Peter Blom lid Centrale Plancommissie CPB

Peter Blom lid Centrale Plancommissie CPB

28-08-2017 Peter Blom (foto), ceo van Triodos Bank, is benoemd tot lid van de Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau. Naast Blom zijn ook Dirk Jan van den Berg, Frida van den Maagdenberg en Janneke Plantenga benoemd.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Henk Kamp van Economische Zaken ingestemd met de benoeming van Peter Blom, drs. Dirk Jan van den Berg, drs. Frida van den Maagdenberg en prof. dr. Janneke Plantenga als leden van de Centrale Plancommissie (CPC) van het CPB.

De Centrale Plan Commissie is het eigen advies- en toezichtsorgaan van het CPB. De CPC ziet toe op de wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie van het CPB. De CPC bestaat in totaal uit acht leden. Naast de vier nieuwe leden maken ir. drs. Hans Smits (voorzitter), dr. Roel Janssen, prof. dr. ir. Jan van Ours, en drs. Margot Scheltema deel uit van de CPC.

Peter Blom is ceo van Triodos Bank en daarnaast bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Banken en voorzitter van de raad van toezicht van MVO Nederland. Dirk Jan van den Berg is voorzitter van de raad van bestuur van Sanquin en commissaris bij FMO en de Nederlandse Gasunie.

Frida van den Maagdenberg is lid van de raad van bestuur van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam en commissaris bij de Nederlandse Waterschapsbank. Janneke Plantenga is hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht en lid van het Faculteitsbestuur. Daarnaast is zij onafhankelijk lid van de SER-commissie Arbeidsmarkt en onderwijsvraagstukken.

 

De nieuwe leden van de CPC zijn benoemd voor een periode van vier jaar. De zittende leden zijn herbenoemd voor dezelfde periode.

 

Meer over Peter Blom

Peter Blom treedt af als ceo van Triodos Bank

Peter Blom treedt af als ceo van Triodos Bank

22-09-2020 Peter Blom heeft op 22 september 2020 bekendgemaakt dat hij zijn functie als ceo in de loop van 2021 neerlegt. Blom was sinds de oprichting in 1980 betrokken bij de bank, en vervult de functie van ceo al sinds 1997. 

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

facebook