Rob Bergmans treedt terug uit raad van bestuur Deloitte Nederland

Rob Bergmans treedt terug uit raad van bestuur Deloitte Nederland

16-10-2023 Deloitte heeft bekendgemaakt dat Rob Bergmans zijn functie als partner en lid van de raad van bestuur neerlegt. Dit naar aanleiding van examenfraude binnen Deloitte.

Naar aanleiding van (inter)nationale incidenten rondom examenfraude binnen accountantsorganisaties en mede op verzoek van de AFM, is Deloitte in 2023 een onderzoek gestart naar de interne leercultuur. Het onderzoek richt zich op alle verplichte interne en externe leerbewegingen over de afgelopen vijf jaar in de gehele organisatie. Op basis van feiten die tot op heden uit het onderzoek zijn gebleken, treedt chief people & quality officer Rob Bergmans terug.

Rob Bergmans: "Ik kan niet anders dan vaststellen dat met de meest recente inzichten van het onderzoek en de feiten die daaruit zijn gebleken, het niet in het belang van de organisatie is als ik aanblijf als lid van de raad van bestuur of verbonden blijf aan Deloitte als partner. Het handelen van mij als bestuurder mag nooit ter discussie staan in het licht van de cultuur die we als Deloitte voorstaan. Ik kies er dan ook voor het belang van de organisatie voorop te stellen."

De werkzaamheden van Bergmans worden voorlopig overgenomen door het zittend bestuur tot de raad van commissarissen de selectie- en benoemingsprocedure voor een opvolger heeft afgerond.

Hans van der Noordaa, president-commissaris van Deloitte Nederland: "Gezien de voorbeeldfunctie die Rob vervult, begrijpen en respecteren we zijn beslissing. We bedanken Rob voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij Deloitte."

Het onderzoek naar examenfraude wordt uitgevoerd in opdracht van de raad van commissarissen van Deloitte Nederland en is in het voorjaar van 2023 gestart. Eind 2023 worden nadere uitkomsten van dit onderzoek verwacht.

Hans Honig, ceo Deloitte Nederland: "Wij betreuren de gang van zaken zeer omdat kwaliteit en professionaliteit altijd op de eerste plaats moeten staan. We zijn dit verplicht aan onze klanten en medewerkers, zeker gezien onze rol in het maatschappelijk verkeer. Hoe pijnlijk ook, we respecteren en ondersteunen het besluit van Rob dat hij heeft genomen in het belang van de organisatie."

In juli werd al bekend dat KPMG een onderzoek had gestart naar het delen van antwoorden van toetsen van verplichte trainingen. Naar aanleiding daarvan traden Marc Hogeboom, head of assurance in de raad van bestuur, en Roger van Boxtel, voorzitter van de raad van commissarissen, van KPMG in Nederland terug. Lees ook: Wijzigingen in leiderschap KPMG

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook