Watze van der Zee

Watze van der Zee

Werkzaam bij bij ZLTO


Personalia

Naam: Watze van der Zee EmPm

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Watze van der Zee

  • 2014 - heden Werkzaam bij, ZLTO
  • 2014 - heden Voorzitter, Vlas en Hennep.nl

Loopbaan Watze van der Zee

  • 2002 - 2014 Voorzitter raad van toezicht, Royal Cosun
  • 2006 - 2013 Vice-voorzitter dagelijks bestuur, Agriver
  • Commissaris, Rabobank Terneuzen-Sas van Gent
  • Lid Commissie Vlas, Commissie Vlas van het Productschap Akkerbouw
  • Voorzitter, ZLTO-afdeling Terneuzen
  • 2013 - 2019 Cultuurtechnisch adviseur, Delta
  • Voorzitter, Suiker Unie Zeeuws-Vlaanderen
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Watze van der Zee is voorzitter van de Raad van Toezicht van Cosun, de suikerproducent van Nederland waar o.a. Aviko, Nedalco deel van uitmaken.

Samen met zijn vrouw en zonen runt Van der Zee een akkerbouwbedrijf van 175 hectare in Zaamslag. 15 hectare daarvan is vlas.

Watze van der Zee is een van de weinige Zeeuws-Vlaamse boeren die elk jaar vlas verbouwt en verwerkt op eigen risico.

Hij huurt jaarlijks een fabricageruimte om het vlas tot vezels te verwerken. Die verkoopt Van der Zee via commissionairs naar spinners in Italië of China. Dat levert meer op.

Naast akkerbouwer is Watze van der Zee bestuurlijk betrokken geweest bij Agriver verzekeringen en Produktschap Akkerbouw.

Ook was Van der Zee in het verleden actief als voorzitter van ZLTO-afdeling Terneuzen en bestuurslid en voorzitter van de Suiker Unie Zeeuws-Vlaanderen.

Thans is Watze van der Zee, naast voorzitter van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Coöperatie Royal Cosun, lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Terneuzen-Sas van Gent.

Trivia

Watze van der Zee is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding in zijn woonplaats Zaamslag in Terneuzen.

Van der Zee ontving zijn titel voor de bestuurlijke activiteiten op het gebied van onderwijs, landbouw en bankwezen.

facebook