Willem van de Water

Hoofddirecteur Personeel bij Ministerie van Defensie

Willem van de Water

Persoonlijk

Naam: Willem van de Water

Geboortejaar: 1958

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Willem van de Water

2011 - heden Hoofddirecteur Personeel, Ministerie van Defensie

Loopbaan Willem van de Water

1987 - 2011 diverse functies , Koninklijke Marechaussee
1983 - 1987 diverse functies Rijdende Artillerie, Koninklijke Landmacht

Opleiding Willem van de Water

1977 - 1982 Koninklijke Militaire Academie

Overige vermeldingen


Willem van de Water is Hoofddirecteur Personeel bij het Ministerie van Defensie. Om een grootscheepse reorganisatie bij Defensie succesvol door te voeren, ging hij "in de leer" bij het bedrijfsleven. Hij liep onder meer mee bij Shell, Unilever, Ahold en Philips.

Voorheen werkte hij lange tijd bij de Koninklijke Marechaussee, onder meer als Brigadecommandant Beveiliging Burgerluchtvaart op Schiphol, Hoofd Grensbewaking Schiphol, Directeur Operationele Ondersteuning en als plaatsvervangend commandant. Van 1987 tot 1989 was hij namens de Marechaussee uitgezonden naar Namibië.