Wilma Mansveld

Directeur bij Veiligheidsregio Groningen

Wilma Mansveld

Persoonlijk

Naam: Wilma Mansveld

Geboortejaar: 1962

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Wilma Mansveld

2017 - heden Directeur, Veiligheidsregio Groningen

Loopbaan Wilma Mansveld

2012 - 2015 Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
2011 - 2012 Lid Gedeputeerde Staten, Groningen
2007 - 2011 Lid Provinciale Staten, Groningen
2001 - 2011 Secretaris SER (Sociaal-Economische Raad) , Noord-Nederland
1997 - 2001 Manager Personeelszaken, Gran Dorado Beheer en Projecten B.V,
Assistent management, reclamebureau
Assistent management, Jaguar Nederland
Managementondersteuning, (psychiatrische) ziekenhuizen
Managementondersteuning, Creatief Vakantieverblijven

Opleiding Wilma Mansveld

tot 1995 Bedrijfseconomie, Tweede graads, lerarenopleiding, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Overige vermeldingen


Voormalige nevenfuncties
- lid dagelijks bestuur SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)
- lid Comité van Toezicht Interreg IV-A
- lid Comité van Toezicht EPD-2
- lid IPO-bestuursadviescommissie Regionale Economie en Energie
- lid tijdelijke IPO-bestuursadviescommissie Jeugdzorg
- lid Bestuurscommissie Economische Zaken Samenwerkingsverband Noord- Nederland
- lid bestuurlijk overleg Energie Samenwerkingsverband Noord- Nederland
- lid Portefeuillehoudersoverleg Economie Regio Groningen-Assen
- vaste vertegenwoordiger, aandeelhoudersvergadering Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
- lid Raad van Toezicht Wateralliantie
- lid Raad van Advies Energy Academy Europe
- medevoorzitter Advisory Board Hansa Energy Corridor
- lid bestuur Stichting Leerstoel Regionale Economie
- voorzitter bestuur Stichting Groninger bedrijfslocaties
- lid Stuurgroep Economie Eemsdelta
- lid Stuurgroep Eemsdelta Green
- voorzitter Stuurgroep Energieconvenant Groningen
- lid Stuurgroep Lauwersmeer
- lid Platform Jeugd
- lid Provinciaal afstemmingsoverleg Jeugd - Passend Onderwijs
- lid Provinciaal afstemmingsoverleg ketens Jeugd û Justitie
- voorzitter Stuurgroep Voortijdig Schoolverlaten
- voorzitter jury Groninger Ondernemersprijs
- voorzitter Seaports Experience Center
- lid Stichting GOA Publiek
- lid Stuurgroep Economie
- voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Groningen Seaports
- voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Waterbedrijf Groningen
- voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Waterbedrijf Groningen