Wilma Mansveld

Wilma Mansveld

Directeur bij Veiligheidsregio Groningen


Personalia

Naam: Wilma Mansveld

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Huidige functies Wilma Mansveld

 • 2017 - heden Directeur, Veiligheidsregio Groningen

Loopbaan Wilma Mansveld

 • 2012 - 2015 Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
 • 2011 - 2012 Lid Gedeputeerde Staten, Groningen
 • 2007 - 2011 Lid Provinciale Staten, Groningen
 • 2001 - 2011 Secretaris SER (Sociaal-Economische Raad) , Noord-Nederland
 • 1997 - 2001 Manager Personeelszaken, Gran Dorado Beheer en Projecten B.V,
 • Assistent management, reclamebureau
 • Assistent management, Jaguar Nederland
 • Managementondersteuning, (psychiatrische) ziekenhuizen
 • Managementondersteuning, Creatief Vakantieverblijven

Opleiding Wilma Mansveld

 • tot 1995 Bedrijfseconomie, Tweede graads, lerarenopleiding, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Overige vermeldingen

Voormalige nevenfuncties
- lid dagelijks bestuur SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)
- lid Comité van Toezicht Interreg IV-A
- lid Comité van Toezicht EPD-2
- lid IPO-bestuursadviescommissie Regionale Economie en Energie
- lid tijdelijke IPO-bestuursadviescommissie Jeugdzorg
- lid Bestuurscommissie Economische Zaken Samenwerkingsverband Noord- Nederland
- lid bestuurlijk overleg Energie Samenwerkingsverband Noord- Nederland
- lid Portefeuillehoudersoverleg Economie Regio Groningen-Assen
- vaste vertegenwoordiger, aandeelhoudersvergadering Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
- lid Raad van Toezicht Wateralliantie
- lid Raad van Advies Energy Academy Europe
- medevoorzitter Advisory Board Hansa Energy Corridor
- lid bestuur Stichting Leerstoel Regionale Economie
- voorzitter bestuur Stichting Groninger bedrijfslocaties
- lid Stuurgroep Economie Eemsdelta
- lid Stuurgroep Eemsdelta Green
- voorzitter Stuurgroep Energieconvenant Groningen
- lid Stuurgroep Lauwersmeer
- lid Platform Jeugd
- lid Provinciaal afstemmingsoverleg Jeugd - Passend Onderwijs
- lid Provinciaal afstemmingsoverleg ketens Jeugd û Justitie
- voorzitter Stuurgroep Voortijdig Schoolverlaten
- voorzitter jury Groninger Ondernemersprijs
- voorzitter Seaports Experience Center
- lid Stichting GOA Publiek
- lid Stuurgroep Economie
- voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Groningen Seaports
- voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Waterbedrijf Groningen
- voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Waterbedrijf Groningen

facebook