Wouter Bos nieuwe topman Menzis

Wouter Bos nieuwe topman Menzis

01-02-2022 Menzis heeft op 31 januari 2022 bekendgemaakt Wouter Bos als nieuwe bestuursvoorzitter te benoemen. Hij vertrekt bij Invest-NL en zal de huidige Menzis-bestuursvoorzitter, Ruben Wenselaar, vanaf 1 mei 2022 opvolgen.

Wouter Bos is momenteel nog ceo van Invest-NL: 'Ik kijk uit naar mijn overstap naar Menzis. Voordat ik Invest-NL ging leiden was ik ruim acht jaar werkzaam in de gezondheidszorg. Dit is een prachtkans om terug te keren naar een wereld die mij toen heel dierbaar is geworden. De visie van Menzis op de toekomst van de zorg en de rol van zorgverzekeraars daarbij, past bij mij en ik zie er erg naar uit om daar samen met mijn nieuwe collega’s aan te gaan werken.'

Wouter Bos heeft vanaf 2018 bijgedragen aan de totstandkoming en daarna de opstartfase van Invest-NL. Over zijn tijd bij Invest-NL en zijn aanstaande vertrek zegt hij het volgende: 'Vanaf het begin heb ik met veel plezier en betrokkenheid gewerkt voor Invest-NL. Wij willen Nederland duurzamer en innovatiever maken en ik vind dat nog steeds een prachtige missie. Inmiddels zijn ruim 80 professionele en bevlogen collega’s goed op stoom gekomen, worden steeds meer opdrachten afgerond en steeds meer financieringen tot stand gebracht. Ik ben trots dat ik daar mijn steentje aan heb mogen bijdragen maar wilde de kans niet laten lopen om terug te keren naar een domein waar ik ook al eerder actief ben geweest: de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Ik ga Invest-NL en iedereen die hier werkt enorm missen, maar ik weet ook dat ze klaar zijn voor de toekomst en iets moois te bieden hebben aan Nederland.'

Peter van Lieshout, voorzitter raad van commissarissen van Menzis: 'Wij zijn ervan overtuigd dat wij met Wouter Bos een bestuursvoorzitter hebben gevonden die op een enthousiaste en inspirerende wijze leiding gaat geven aan Coöperatie Menzis. Hij neemt veel ervaring en expertise mee om de strategie van Menzis te realiseren. Wij willen Ruben bedanken voor zijn belangrijke bijdrage de afgelopen bijna 20 jaar aan Menzis. Hij heeft dit gedaan vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid en met veel inzet voor onderwerpen als preventie, solidariteit en toegankelijkheid van zorg.'

Wouter Bos studeerde economie en politicologie aan de VU in Amsterdam. Hij was van 2013 tot 2018 voorzitter van de  raad van bestuur van het VUmc en leidde de fusie met het AMC waaruit het huidige Amsterdam UMC ontstond. Ook was hij partner bij en voorzitter van KMPG gezondheidszorg. Daarvoor heeft hij namens de PvdA in de Tweede Kamer gezeten en is hij van 2007 tot 2010 minister van Financiën geweest.

Jan Nooitgedagt, voorzitter van de raad van commissarissen van Invest-NL, dankt Wouter Bos voor zijn bijdrage aan Invest-NL: 'Vanaf het begin heeft hij met volledige inzet en doortastendheid gewerkt aan de missie om het Nederland van morgen mogelijk te maken. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. Over zijn opvolging zullen wij in een later stadium mededelingen doen.'

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook