Ballast Nedam N.V.

Hier vindt u informatie over Ballast Nedam N.V. en zijn functionarissen.

  • Hoofdkantoor Ballast Nedam: Ringwade 71, 3439 LM NIEUWEGEIN
  • Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur

Over Ballast Nedam

Ballast Nedam houdt zich bezig met bouw en infrastructuur. Het bedrijf is vooral binnen Nederland actief met integrale projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten op het gebied van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn wonen (huisvestingconcepten, duurzame woningen), werken (kantoren, scholen, ziekenhuizen), leisure (stadions, winkels, uitgaanscentra), mobiliteit (parkeren, openbaar vervoer), waterbeheer (rivierverruimingen, gemalen), duurzame energie (windenergie, zonne-energie), industriebouw en ruimtelijke (her)inrichting.

Organisatiestructuur Ballast Nedam

De divisiestructuur van Ballast Nedam is onlangs vervangen door een clusterstructuur. De ze clusterdirecteuren vormen met de raad van bestuur de concernraad van Ballast Nedam. Met ingang van de halfjaarcijfers 2011 zal worden gerapporteerd naar de vier segmenten Bouw & Ontwikkeling, Infrastructuur, Specialismen en Toelevering.

Ballast Nedam kent een Raad van Commissarissen en een Raad van Bestuur. De RvB heeft voor bepaalde belangrijke besluiten de goedkeuring nodig van de RvC. Voor besluiten over een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming heeft de RvB ook de goedkeuring nodig van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Over Ballast Nedam

Ballast Nedam houdt zich bezig met bouw en infrastructuur. Het bedrijf is vooral binnen Nederland actief met integrale projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten op het gebied van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn wonen (huisvestingconcepten, duurzame woningen), werken (kantoren, scholen, ziekenhuizen), leisure (stadions, winkels, uitgaanscentra), mobiliteit (parkeren, openbaar vervoer), waterbeheer (rivierverruimingen, gemalen), duurzame energie (windenergie, zonne-energie), industriebouw en ruimtelijke (her)inrichting.

Organisatiestructuur Ballast Nedam

De divisiestructuur van Ballast Nedam is onlangs vervangen door een clusterstructuur. De ze clusterdirecteuren vormen met de raad van bestuur de concernraad van Ballast Nedam. Met ingang van de halfjaarcijfers 2011 zal worden gerapporteerd naar de vier segmenten Bouw & Ontwikkeling, Infrastructuur, Specialismen en Toelevering.

Ballast Nedam kent een Raad van Commissarissen en een Raad van Bestuur. De RvB heeft voor bepaalde belangrijke besluiten de goedkeuring nodig van de RvC. Voor besluiten over een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming heeft de RvB ook de goedkeuring nodig van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Bestuurders Ballast Nedam in het nieuws

facebook