Eurocommercial Properties N.V.

Hier vindt u informatie over Eurocommercial Properties N.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: ECMPA (Midcap)
  • Hoofdkantoor Eurocommercial: Herengracht 469, 1017 BS AMSTERDAM
  • Eurocommercial is in 1991 opgericht
  • Eurocommercial bezit 32 winkelcentra

Over Eurocommercial Properties

Eurocommercial is een beleggingsfonds en richt zich op de vastgoedmarkt. De specialisatie van Eurocommercial ligt bij winkelcentra. Winkelcentra in eigendom van Eurocommercial bevinden zich voornamelijk in Frankrijk, Italië en Zweden. Bij de keuze voor stabiele investeringen, kwam Eurocommercial uit bij winkelcentra. Deze hebben in tegenstelling tot andere vastgoedsectoren geen last van cyclisch overaanbod. De winkelhuren worden geïndexeerd met de omzet en bieden een extra transparantieniveau.

Eurocommercial is opgericht in 1991 onder de naam Schroders International Property Fund NV. In 2000 werd de onderneming onafhankelijk en omgedoopt tot Eurocommercial Properties NV. De eerste stappen op de Franse markt werden in 1992 gezet toen winkelcentrum Les Atlantes in Tours werd overgenomen. Meerdere overnames volgden, waaronder in 1994 Curno in Bergamo, Italië en in 2001 Burlöv in Malmö, Zweden.

Organisatiestructuur Eurocommercial


De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Directeuren en commissarissen worden voor een periode van vier jaar benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor commissarissen geldt dat zij maximaal drie termijnen van vier jaar mogen volbrengen. De benoemingen geschieden door de bindende voordracht opgemaakt door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen. Leden van de raad van commissarissen kunnen leden van de raad van bestuur schorsen, maar alleen in geval van grove nalatigheid of frauduleus gedrag. De raad van bestuur bestaat uit twee leden, de raad van commissarissen uit minimaal twee leden.

Over Eurocommercial Properties

Eurocommercial is een beleggingsfonds en richt zich op de vastgoedmarkt. De specialisatie van Eurocommercial ligt bij winkelcentra. Winkelcentra in eigendom van Eurocommercial bevinden zich voornamelijk in Frankrijk, Italië en Zweden. Bij de keuze voor stabiele investeringen, kwam Eurocommercial uit bij winkelcentra. Deze hebben in tegenstelling tot andere vastgoedsectoren geen last van cyclisch overaanbod. De winkelhuren worden geïndexeerd met de omzet en bieden een extra transparantieniveau.

Eurocommercial is opgericht in 1991 onder de naam Schroders International Property Fund NV. In 2000 werd de onderneming onafhankelijk en omgedoopt tot Eurocommercial Properties NV. De eerste stappen op de Franse markt werden in 1992 gezet toen winkelcentrum Les Atlantes in Tours werd overgenomen. Meerdere overnames volgden, waaronder in 1994 Curno in Bergamo, Italië en in 2001 Burlöv in Malmö, Zweden.

Organisatiestructuur Eurocommercial


De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Directeuren en commissarissen worden voor een periode van vier jaar benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor commissarissen geldt dat zij maximaal drie termijnen van vier jaar mogen volbrengen. De benoemingen geschieden door de bindende voordracht opgemaakt door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen. Leden van de raad van commissarissen kunnen leden van de raad van bestuur schorsen, maar alleen in geval van grove nalatigheid of frauduleus gedrag. De raad van bestuur bestaat uit twee leden, de raad van commissarissen uit minimaal twee leden.

Bestuurders Eurocommercial Properties in het nieuws

facebook