GasTerra B.V.

Hier vindt u informatie over GasTerra B.V. en zijn functionarissen.

  • Hoofdkantoor GasTerra: Stationsweg 1, 9726 AC Groningen
  • GasTerra handelt in aardgas en beweegt zich in de Europese energiemarkt
  • Aardgas is de schoonste fossiele brandstof
  • In Nederland heeft 98% van de huishoudens een gasaansluiting
  • Omzet GasTerra 2010 € 18,4 miljard. Netto winst GasTerra 2010 € 36 miljoen
  • Omzet GasTerra 2009 € 18,3 miljard. Netto winst GasTerra 2009 € 36 miljoen

Over GasTerra

GasTerra handelt in aardgas en beweegt zich in de Europese energiemarkt. Door de liberalisering van de gasmarkt, zijn er in Europa verschillende gashandelsplaatsen, ook wel spotmarkten genoemd. De Nederlandse virtuele handelsplaats TTF (Title Transfer Facility) is gegroeid. Naast de spotmarkten wordt aardgas ook b2b verkocht door de prijs- en leveringstechnische zekerheid die sommige klanten verlangen.

GasTerra heeft met TTF een goedlopende virtuele handelsplaats. De koop en verkoop van aardgas zijn hierdoor niet gekoppeld aan de punten waar het gas het netwerk in gaat of verlaat, maar aan de totale hoeveelheid gas dat op een bepaald moment verhandelbaar is. Dit aardgas kan meerdere keren worden gekocht en verkocht, voordat het geleverd wordt. De prijzen van dit aardgas worden door vraag-aanbod bepaald. GasTerra heeft zich gespecialiseerd in het handelen in aardgas.

Aardgas is een relatief schone fossiele brandstof en honderden miljoenen jaren geleden ontstaan. In de jaren '60 ontdekte de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een groot gasveld in Groningen. Dit leidde tot de oprichting van de Nederlandse Gasunie NV in 1963 als verkooporganisatie en transportbedrijf van aardgas. Binnen tien jaar was huishoudelijke apparatuur zodanig aangepast, dat driekwart van de Nederlandse huishoudens over aardgas kon beschikken. Kolen en olie werden niet langer als hoofdbrandstof gebruikt. Door ontwikkelingen als hoogrendementsketels, dubbel glas en isolatie werd het aardgasverbruik teruggebracht met 1000 m3 in twintig jaar per huishoudens per jaar.

Aardgas bestaat uit methaan, lichte koolstoffen als ethaan, propaan en butaan en bijkomende stoffen als stikstof en koolstofdioxide. De samenstelling van aardgas verschilt per regio. Aardgas fungeert als transitiebrandstof in de aanloop naar het gebruik van biobrandstoffen.

Organisatiestructuur GasTerra

De directie van GasTerra bestaat uit een viertal directeuren met elk hun eigen divisie: de CEO en de CFO en daarnaast de directeur commercie en de directeur strategie en optimalisatie. Gezamelijk zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de onderneming. Zij worden hierin bijgestaan door de leden van de Raad van Commissarissen, die uit acht personen bestaat.

Over GasTerra

GasTerra handelt in aardgas en beweegt zich in de Europese energiemarkt. Door de liberalisering van de gasmarkt, zijn er in Europa verschillende gashandelsplaatsen, ook wel spotmarkten genoemd. De Nederlandse virtuele handelsplaats TTF (Title Transfer Facility) is gegroeid. Naast de spotmarkten wordt aardgas ook b2b verkocht door de prijs- en leveringstechnische zekerheid die sommige klanten verlangen.

GasTerra heeft met TTF een goedlopende virtuele handelsplaats. De koop en verkoop van aardgas zijn hierdoor niet gekoppeld aan de punten waar het gas het netwerk in gaat of verlaat, maar aan de totale hoeveelheid gas dat op een bepaald moment verhandelbaar is. Dit aardgas kan meerdere keren worden gekocht en verkocht, voordat het geleverd wordt. De prijzen van dit aardgas worden door vraag-aanbod bepaald. GasTerra heeft zich gespecialiseerd in het handelen in aardgas.

Aardgas is een relatief schone fossiele brandstof en honderden miljoenen jaren geleden ontstaan. In de jaren '60 ontdekte de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een groot gasveld in Groningen. Dit leidde tot de oprichting van de Nederlandse Gasunie NV in 1963 als verkooporganisatie en transportbedrijf van aardgas. Binnen tien jaar was huishoudelijke apparatuur zodanig aangepast, dat driekwart van de Nederlandse huishoudens over aardgas kon beschikken. Kolen en olie werden niet langer als hoofdbrandstof gebruikt. Door ontwikkelingen als hoogrendementsketels, dubbel glas en isolatie werd het aardgasverbruik teruggebracht met 1000 m3 in twintig jaar per huishoudens per jaar.

Aardgas bestaat uit methaan, lichte koolstoffen als ethaan, propaan en butaan en bijkomende stoffen als stikstof en koolstofdioxide. De samenstelling van aardgas verschilt per regio. Aardgas fungeert als transitiebrandstof in de aanloop naar het gebruik van biobrandstoffen.

Organisatiestructuur GasTerra

De directie van GasTerra bestaat uit een viertal directeuren met elk hun eigen divisie: de CEO en de CFO en daarnaast de directeur commercie en de directeur strategie en optimalisatie. Gezamelijk zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de onderneming. Zij worden hierin bijgestaan door de leden van de Raad van Commissarissen, die uit acht personen bestaat.

Bestuurders GasTerra in het nieuws

facebook