Oranjewoud N.V.

Hier vindt u informatie over Oranjewoud N.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: ORANW (Beursgenoteerd)
  • Oranjewoud is in 1951 opgericht als Bosma's Ingenieursbureau
  • Oranjewoud is in 2005 overgenomen door Centric (Gerard Sanderink)
  • Oranjewoud heeft circa 9.800 medewerkers in dienst
  • Oranjewoud is de topholding van Antea en Strukton

Over Oranjewoud

Oranjewoud N.V. is de beursgenoteerde topholding van drie werkmaatschappijen:

- Antea Group
De Antea Group bestaat uit Antea, de internationale groep waar de buitenlandse zusterbedrijven van Oranjewoud in onder zijn gebracht, en Ingenieursbureau Oranjewoud. Antea is net als Ingenieursbureau Oranjewoud een ingenieurs- en adviesbedrijf. De activiteiten in België, Frankrijk en de Verenigde Staten zijn in Antea ondergebracht. De Nederlandse activiteiten werden onder het merk Ingenieursbureau Oranjewoud gevoerd, maar in 2013 is besloten om de Nederlandse activiteiten onder het merk Antea te positioneren,

- Strukton Groep N.V.
Oranjewoud acquireerde de Utrechtse bouwonderneming in oktober 2010. Voor €168 miljoen kocht Oranjewoud alle aandelen van de Nederlandse Spoorwegen. Op de Strukton pagina wordt dieper ingegaan op de activiteiten en de bestuurders van het bouwbedrijf.

Oranjewoud N.V. is beursgenoteerd (Amsterdamse beurs, lokaal). 20,8% van de aandelen zijn via de beurs in publieke en institutionele handen gekomen. De overige 79,2% zijn in handen van Centric, het ICT bedrijf van oprichter en eigenaar Gerard Sanderink.

Organisatiestructuur Oranjewoud N.V.

Oranjewoud heeft een tweekoppige directie, de CEO en de CFO. Gerard Sanderink is de CEO en Pieter Pijper is de CFO van Oranjewoud. Naast de directie heeft Oranjewoud sinds oktober 2010 (beursgang en aankoop Strukton) ook een raad van commissarissen. Herman Spenkelink is de voorzittervan de raad van commissarissen Oranjewoud. De commissarissen houden toezicht op de directie en staan voor advies de directieleden terzijde.
De raad van commissarissen draagt nieuwe leden voor de raad van bestuur voor. De werkelijke benoeming wordt door de aandeelhouders gedaan.
Een zetel in de raad van commissarissen wordt ingevuld door een voordracht van Strukton Groep en Ingenieursbureau Oranjewoud.

facebook