TenneT Holding B.V.

  • TenneT behoort tot top 5 elektricteitstransporteurs van Europa
  • TenneT heeft 35 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland
  • TenneT beheert een elektriciteitsnetwerk van 19.800 km
  • Omzet TenneT in 2010 € 7,3 miljard. Netto winst TenneT in 2010 € 76,2 miljoen
  • TenneT heeft 1.880 medewerkers in dienst
  • Adres hoofdkantoor TenneT: Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM

Over TenneT

TenneT is een elektriciteitstransporteur met ruim 19.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 35 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland. Tennet behoort tot de top 5 van elektriciteitstransporteurs van Europa.

TenneT heeft tot taak het bewaken van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in Nederland en een belangrijk deel van Duitsland. Dat doet TenneT voor haar klanten zoals, elektriciteitsproducenten, handelaren en consumenten.

De belangrijkste activiteiten van TenneT bestaan uit:

- het verzorgen van transport- en systeemdiensten;
- de aanleg, exploitatie en beheer van transportnetten;
- het permanent bewaken en waar nodig herstellen van de balans tussen de vraag naar en aanbod van elektriciteit;
- het onderhouden en ontwikkelen van het hoogspanningsnet.

Het inpassen van duurzame energie, bijvoorbeeld uit windparken in de Noordzee of via kabels uit waterbekkens in Noorwegen, heeft voor TenneT hoge prioriteit.

TenneT is daarnaast aandeelhouder in een aantal noordwest-Europese energiebeurzen, waaronder APX-ENDEX (o.a. samen met Gasunie)
 
TenneT Holding B.V. is volledig eigendom van de Nederlandse Staat. De gereguleerde activiteiten van TenneT zijn in Nederland ondergebracht in TenneT TSO B.V. In Duitsland onder TenneT TSO GmbH. De niet-gereguleerde activiteiten zijn de rechtstreekse verantwoordelijkheid van TenneT Holding B.V.

Het hoofdkantoor van TenneT Holding is gevestigd in Arnhem. Het hoofdkantoor van TenneT TSO GmbH is gevestigd in Bayreuth, Duitsland.

Organisatiestructuur TenneT

TenneT heeft zowel een Raad van Bestuur (RvB) als een Raad van Commissarissen (RvC). De raad van bestuur bestaat uit vijf personen. Mel Kroon is de CEO en geeft als bestuursvoorzitter leiding aan zijn raad. De RvB is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de strategie van TenneT. Het bestuur staat onder toezicht van de commissarissen. Aad Veenman is de voorzitter van de RvC, welke uit vijf personen bestaat. De leden van de raad van bestuur worden voorgedragen en benoemd door de raad van commissarissen. De leden van de RvC van TenneT worden door haar aandeelhouder benoemd.

Raad van Bestuur

Urban  Keussen

Urban Keussen

Vice-voorzitter Raad van Bestuur

Otto  Jager

Otto Jager

CFO (Chief Financial Officer)

Wilfried  Breuer

Wilfried Breuer

Directeur Offshore

Overige managers TenneT