TenneT Holding B.V.

Hier vindt u informatie over TenneT Holding B.V. en zijn functionarissen.

  • TenneT behoort tot top 5 elektricteitstransporteurs van Europa
  • TenneT heeft 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland
  • TenneT beheert een elektriciteitsnetwerk van 23.000 km
  • Adres hoofdkantoor TenneT: Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM

Over TenneT Holding

TenneT is een elektriciteitstransporteur met ruim 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland. Tennet behoort tot de top 5 van elektriciteitstransporteurs van Europa.

TenneT heeft tot taak het bewaken van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in Nederland en een belangrijk deel van Duitsland. Dat doet TenneT voor haar klanten zoals, elektriciteitsproducenten, handelaren en consumenten.

De belangrijkste activiteiten van TenneT bestaan uit:

- het verzorgen van transport- en systeemdiensten;
- de aanleg, exploitatie en beheer van transportnetten;
- het permanent bewaken en waar nodig herstellen van de balans tussen de vraag naar en aanbod van elektriciteit;
- het onderhouden en ontwikkelen van het hoogspanningsnet.

Het inpassen van duurzame energie, bijvoorbeeld uit windparken in de Noordzee of via kabels uit waterbekkens in Noorwegen, heeft voor TenneT hoge prioriteit.

TenneT is daarnaast aandeelhouder in een aantal noordwest-Europese energiebeurzen, waaronder APX-ENDEX (o.a. samen met Gasunie)
 
TenneT Holding B.V. is volledig eigendom van de Nederlandse Staat. De gereguleerde activiteiten van TenneT zijn in Nederland ondergebracht in TenneT TSO B.V. In Duitsland onder TenneT TSO GmbH. De niet-gereguleerde activiteiten zijn de rechtstreekse verantwoordelijkheid van TenneT Holding B.V.

Het hoofdkantoor van TenneT Holding is gevestigd in Arnhem. Het hoofdkantoor van TenneT TSO GmbH is gevestigd in Bayreuth, Duitsland.

 

Organisatiestructuur TenneT

TenneT heeft zowel een Raad van Bestuur (RvB) als een Raad van Commissarissen (RvC). De CEO geeft als bestuursvoorzitter leiding aan zijn raad. De RvB is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de strategie van TenneT. Het bestuur staat onder toezicht van de commissarissen. De leden van de raad van bestuur worden voorgedragen en benoemd door de raad van commissarissen. De leden van de RvC van TenneT worden door haar aandeelhouder benoemd.

Over TenneT Holding

TenneT is een elektriciteitstransporteur met ruim 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland. Tennet behoort tot de top 5 van elektriciteitstransporteurs van Europa.

TenneT heeft tot taak het bewaken van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in Nederland en een belangrijk deel van Duitsland. Dat doet TenneT voor haar klanten zoals, elektriciteitsproducenten, handelaren en consumenten.

De belangrijkste activiteiten van TenneT bestaan uit:

- het verzorgen van transport- en systeemdiensten;
- de aanleg, exploitatie en beheer van transportnetten;
- het permanent bewaken en waar nodig herstellen van de balans tussen de vraag naar en aanbod van elektriciteit;
- het onderhouden en ontwikkelen van het hoogspanningsnet.

Het inpassen van duurzame energie, bijvoorbeeld uit windparken in de Noordzee of via kabels uit waterbekkens in Noorwegen, heeft voor TenneT hoge prioriteit.

TenneT is daarnaast aandeelhouder in een aantal noordwest-Europese energiebeurzen, waaronder APX-ENDEX (o.a. samen met Gasunie)
 
TenneT Holding B.V. is volledig eigendom van de Nederlandse Staat. De gereguleerde activiteiten van TenneT zijn in Nederland ondergebracht in TenneT TSO B.V. In Duitsland onder TenneT TSO GmbH. De niet-gereguleerde activiteiten zijn de rechtstreekse verantwoordelijkheid van TenneT Holding B.V.

Het hoofdkantoor van TenneT Holding is gevestigd in Arnhem. Het hoofdkantoor van TenneT TSO GmbH is gevestigd in Bayreuth, Duitsland.

 

Organisatiestructuur TenneT

TenneT heeft zowel een Raad van Bestuur (RvB) als een Raad van Commissarissen (RvC). De CEO geeft als bestuursvoorzitter leiding aan zijn raad. De RvB is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de strategie van TenneT. Het bestuur staat onder toezicht van de commissarissen. De leden van de raad van bestuur worden voorgedragen en benoemd door de raad van commissarissen. De leden van de RvC van TenneT worden door haar aandeelhouder benoemd.

Bestuurders TenneT Holding in het nieuws

facebook