CVO (Chief value officer)

CVO staat voor Chief Value Officer. Dat is in de kern een Chief Financial Officer (CFO) die in elk besluit niet alleen kijkt naar de financiële gevolgen, maar ook naar de maatschappelijke impact daarvan. Een CVO heeft ook focus op de combinatie van sociaal, menselijk, natuurlijk en financieel kapitaal, en kijkt daarbij naar alle stakeholders (medewerkers, samenleving, klanten en partners).

De CVO kan worden gezien als de changemaker van een bedrijf.

De term Chief Value Officer is nog niet algemeen bekend als functie of rol in bedrijven. De functie is ontstaan doordat bedrijven steeds meer erkennen dat hun succes niet alleen afhangt van financiën. Om relevant en onderscheidend te zijn, moeten bedrijven ook rekening houden met verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van technologie en klimaat.

De CVO is verantwoordelijk voor het bedenken van strategieën die voor groei, optimalisatie en bescherming van de waarde binnen een bedrijf moeten zorgen. Dit houdt in dat de CVO zich onder andere bezighoudt met merkreputatie, klanttevredenheid, werknemersbetrokkenheid, duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Echter is de rol nog relatief nieuw, en kan de invulling per bedrijf en persoon verschillen.

CVO (Chief value officer) - Niet beursgenoteerd

CVO (Chief value officer) Nieuws

facebook