Zo geef je zakelijk

Zo geef je zakelijk

28-04-2006 | Auteur: Monique van 't Hek | Beeld: Heineken

Wees bij de investering in goede doelen net zo zakelijk als bij de commerciële aanpak van uw bedrijf. Dertien tips om goed te geven.


De investering van bedrijven in goede doelen staat in Nederland nog in de kinderschoenen. De Verenigde Staten en Engeland zijn ons ver vooruit. De oorzaak hiervan is te vinden in onze lange traditie van een verzorgende overheid. De laatste jaren is de overheid echter sterk teruggetreden en is het aantal ideële initiatieven, mede door de toenemende welvaart, sterk gegroeid. Naast particulieren, worden bedrijven steeds vaker benaderd door goede doelen organisaties. Hoe kunnen ze dit het best aanpakken?De reden waarom je aan goede doelen wilt doen, is het eerste wat een bedrijf duidelijk moet hebben. Wees daar eerlijk in: maatschappelijke betrokkenheid, meedoen met maatschappelijk verantwoord ondernemen, motivatie medewerkers, naamsvergroting, imagoverbetering, fiscale redenen.


Raad van bestuur en management dienen het goededoelenbeleid volledig en actief te steunen. Als het goededoelenbeleid niet op het hoogste niveau wordt gedragen, is de kans groot dat er niets van de grond komt.


Draagvlak binnen de organisatie is belangrijk. Als het goededoelenbeleid organisatiebreed wordt gedragen, is de kans op succes aanmerkelijk groter. Het bedrijf IMC (International Marketmakers Combination) pakt dat goed aan. Het heeft zich verbonden aan de Weekendschool, een project voor achterstandskinderen in zes steden in Nederland. De medewerkers van IMC geven minimaal drie maal per jaar - op zondag - les aan kinderen uit achterstandswijken. Dat ligt vast in hun arbeidscontract. De medewerkers zijn trots op het project.


Investeer en wees daarmee zakelijk en doelgericht. Investeren - in tegenstelling tot schenken en geven - betekent rendement halen. Dit rendement kan economisch maar ook sociaal zijn. Maak wat dit betreft goede afwegingen en stel duidelijke doelen.


Sluit aan bij maatschappelijke vragen en problemen in de samenleving. Zo wordt er vraaggericht - en niet aanbodgericht - gewerkt. En werk zoveel mogelijk samen met bestaande initiatieven of organisaties. De kans op duurzaam succes is daardoor groter. Een voorbeeld is Heineken. Deze multinational heeft ervoor gekozen om te investeren in de lokale communities in de landen waar Heineken vestigingen heeft. Er wordt uitgegaan van de problemen die daar leven. Zo wordt in Afrika, in samenwerking met lokale en internationale organisaties, geïnvesteerd in HIV/Aids en in waterprojecten.


De core business van het bedrijf moet leidend zijn in het zoeken naar organisaties of activiteiten. Als beide aansluiten, verhoogt dat niet alleen de efficiency van de investering maar ook de motivatie.


Kennis, expertise en tijd zijn net zo belangrijk als geld. Het inzetten van medewerkers is wat dit betreft effectief en werkt motiverend. Verschillende internationale accountantskantoren als KPMG en PWC zetten hun kennis in bij maatschappelijke organisaties. Zo geven hun medewerkers kosteloos advies op het gebied van accountancy en organisatie.


Begin op kleine schaal en loop niet te hard van stapel. En focus. Versnippering is minder effectief en zal ook minder voldoening geven.


Selecteer betrouwbare goede doelen en partners. Dit zijn niet altijd alleen de organisaties met een CBF-Keur of ISO-certificering. Er zijn ook goede kleine initiatieven.


Werk samen met de goededoelenpartners op voet van gelijkheid. Dat geeft respect en vertrouwen en dat is nodig om positieve resultaten te behalen.


Voorkom afhankelijkheid en wees dus niet de enige investeerder in het goede doel. Afhankelijkheid werkt remmend op duurzaamheid. Zorg dus van meet af aan voor een exit-strategie.


Monitoring en evaluatie van het project zorgt voor een leerproces en kan leiden tot verbetering.


Zakelijkheid is net zo belangrijk bij de commerciële aanpak van het bedrijf als bij investeringen in goede doelen. Dit betekent dat het goede doel prioriteit moet krijgen en dat de medewerkers die zich ermee bezighouden autonoom beslissingen moeten kunnen nemen, vanuit een duidelijke gedelegeerde bevoegdheid. Monique van ’t Hek is partner bij Profonte dat advies geeft over ideële doelen

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Meer achtergrond artikelen

magazines_artikelen/Drift04k.jpg

'Het gaat om het nastreven van meesterschap'

Fred van der Drift dompelt zich graag onder in de filosofie om zijn geest scherp te houden. ‘Ik kom in een staat van verwondering.’ Hij sport ook regelmatig.

lees artikel
magazines_artikelen/Klimaatakkoord10v.jpg

Martijn Broekhof en Gertjan Lankhorst over het Klimaatakkoord: 'De sfeer is gekanteld'

Het kabinet wil dat de totale uitstoot in Nederland in 2030 48,7 megaton CO2 minder bedraagt dan in 1990. Is dat haalbaar? Waarschijnlijk niet, constateerden het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving dit voorjaar in hun doorrekeningen van het ontwerp van het Klimaatakkoord. De voorgeschiedenis is bekend: voor dit akkoord werden aan vijf klimaattafels – industrie, gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit en landbouw – maatregelen uitgewerkt. De energiesector kan de grootste besparing realiseren: doel is een reductie van 20,2 megaton, met name omdat de capaciteit van hernieuwbare energie de komende jaren naar verwachting sterk toeneemt. Na de energiesector heeft de industrie de grootste reductie-opgave: hier wordt het beoogde doel van 14,3 megaton gezien als erg ambitieus. 

lees artikel
magazines_artikelen/Sengers-Balans09v.jpg

'Na het sporten is het makkelijker dingen anders te bekijken'

Marloes Sengers sport met een personal trainer en zoekt daarbij bewust de grenzen op. Steeds een stukje verder, steeds een stukje beter. Dat vindt ze ook bij haar rol als HR-directeur passen. ‘Goed voorbeeld doet volgen.’

lees artikel
Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan
facebook