Ab Klink

Ab Klink

Hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing bij Vrije Universiteit Amsterdam


Personalia

Naam: Ab Klink

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Ab Klink

  • 2011 - heden Hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing, Vrije Universiteit Amsterdam

Loopbaan Ab Klink

  • 2013 - 2021 Lid raad van bestuur, Coöperatie VGZ
  • 2011 - 2013 Hoofd , Gezondheidszorgpraktijk Strategy& (voorheen Booz & Company)
  • 2007 - 2010 Minister, Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • 2003 - 2007 Parlementslid , Eerste Kamer der Staten Generaal
  • 1999 - 2007 Directeur, Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
  • 1992 - 1999 diverse functies, Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • 1985 - 1992 Wetenschappelijk medewerker, Wetenschappelijk Bureau voor het CDA

Opleiding Ab Klink

  • 1979 -1985 Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
  • 1991 Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Leiden, Leiden
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

 

Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vluchteling (vanaf 2012)

Trivia

Als bewindspersoon (beleidsmatig)was hij verantwoordelijk voor:

Het per 1 juli 2008 rookvrij maken van de horeca.

Bracht in 2008 samen met minister Verburg de nota "Gezonde voeding, van begin tot eind" uit. Bij voeding staan 'gezond, evenwicht en gevarieerd' voorop; het gezondheidsbeleid richt zich op gezondheidswinst. Vanwege die winst is het aanleren van goede voedingsgewoonten bij de jeugd belangrijk. Bij ouderen komt er meer aandacht voor ondervoeding. De overheid zal vooral faciliteren, stimuleren en initiëren. Private partijen krijgen ruimte om hun eigen rol op te pakken. (31.532).

Diende in 2008 het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg in. Hiermee moesten randvoorwaarden worden geschapen voor een veilige en zorgvuldige invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Het wetsvoorstel werd in 2009 door de Tweede Kamer aanvaard. De Eerste Kamer nam in juli 2010 echter een motie-Tan aan, waarin werd gevraagd geen onomkeerbare stappen zetten in het proces van invoering van het EPD. De behandeling van het wetsvoorstel werd daarna opgeschort. In 2011 verwierp de Eerste Kamer, na verdediging door minister Schippers, het wetsvoorstel met algemene stemmen. (31.466).

Verbood per 1 december 2008 de verkoop van paddo's.

Diende in 2009 samen met de ministers Ter Horst en Rouvoet een wijziging van de Drank- en Horecawet in, die onder meer gemeenten meer mogelijkheden moet geven om overmatige alcohol gebruik van jongeren tegen te gaan. Het wetsvoorstel werd in 2012 door de ministers Schippers en Opstelten in het Staatsblad gebracht. (32.022).

Besloot in augustus 2009 op advies van de Gezondheidsraad en het RIVM om voor bepaalde risicogroepen over te gaan tot vaccinatie tegen influenza A (H1N1, Mexicaanse griep). Tot de risicogroepen behoorden onder meer mensen van 60 jaar en ouder, mensen met hart- of longziekte en nier- en astmapatiënten. In september werd besloten de vaccinatie ook aan zwangeren aan te bieden en in november werd besloten dat jonge kinderen (vanaf 6 maanden tot 4 jaar) zouden worden ingeënt.

Diende in 2010 het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg in, waarmee de rechtspositie van cliënten (onder meer in hun relatie met een zorgaanbieder) moet worden versterkt. (32.402).

Besloot per 1 juli 2010 toekenning van persoonsgebonden budgetten (pgb's) vanwege forse overschrijdingen in de eerste helft van 2010 per direct stop te zetten tot in ieder geval begin 2011.

facebook