Rinnooy Kan stopt als president-commissaris bij DNB

Datum: 09-03-2015

Rinnooy Kan stopt als president-commissaris bij DNB

Alexander Rinnooy Kan stopt met zijn functie als president-commissaris bij de Nederlandsche Bank (DNB). Hij geeft de voorkeur aan een zetel in de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer
Rinnooy Kan (65) is nummer twee op de kandidatenlijst van D66 voor de komende Provinciale Staten-verkiezingen. De twee functies zijn formeel onverenigbaar vanwege potentieel conflicterende belangen. Zo zou Rinnooy Kan als Eerste Kamerlid bijvoorbeeld kunnen stemmen over een wijziging van de Wet Financieel Toezicht die het functioneren van de Nederlandse Bank raakt.


Afweging
Rinnooy Kan trad in juli 2012 aan als voorzitter van de raad van commissarissen van DNB. Zijn eerste termijn loopt nog tot juli volgend jaar. Via DNB laat Rinnooy Kan weten dat het 'een bijzonder lastige afweging' is geweest maar omdat de 'gehele' raad de cultuurverandering bij DNB uitdraagt en bewaakt, hij toch voor de Eerste Kamer heeft gekozen. Het is nog niet bekend wie Rinnooy Kan zal opvolgen. 

Uitstroom
Rinnooy Kan is niet de enige commissaris die stopt. Na één termijn hield Helene Vletter-Van Dort het eind vorig jaar voor gezien. De hoogleraar financieel recht bezette de belangrijke post van voorzitter van de toezichtscommissie. Volgens DNB wilde de raad van commissarissen graag met haar door, maar Vletter 'ambieert een actieve rol in de financiële sector en dat is niet verenigbaar met dit commissariaat'.


De Raad van Commissarissen
De (tweede) termijn van vicevoorzitter Annemiek Fentener van Vlissingen loopt halverwege dit jaar af. DNB wilde niet ingaan op de vraag of Van Vlissingen al een besluit heeft genomen over een eventuele verlenging. Jaap van Manen, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance, heeft wel bijgetekend tot 2019. 


 

Alexander Rinnooy Kan

  • Commissaris Siemens
  • Universiteitshoogleraar Universiteit van Amsterdam
  • Lid Eerste Kamer D66 Fractie
  • Voorzitter Raad van Toezicht AMC
  • Voorzitter Raad van Toezicht Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Voorzitter Raad van Toezicht De Balie
  • Voorzitter Raad van Toezicht EYE
  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lezen & Schrijven