André de Jong

André de Jong

Bestuursadviseur bij VOS/ABB


Personalia

Naam: André de Jong b.c.

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies André de Jong

  • 2017 - heden Bestuursadviseur , VOS/ABB
  • 2012 - heden Directeur-Generaal Primair en Voortgezet onderwijs, Ministerie van Onderwijs
  • 2008 - heden Voorzitter College van Bestuur, Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs

Loopbaan André de Jong

  • 2011 - 2012 Lid Raad van Commissarissen en Lid Bankraad, De Nederlandsche Bank
  • 2003 - 2008 Directeur-Generaal Rijksbegroting, Ministerie van Financiën
  • 1998 - 2003 In dienst, Ministerie van Financiën
  • 1984 - 1993 Hoofd afdeling Lange Termijn, Centraal Planbureau
  • 1978 - 1984 Werkzaam, Centraal Planbureau

Opleiding André de Jong

  • Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, Ontwikkelingseconomie

Overige vermeldingen

André de Jong is per april 2012 directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Minister Van Bijsterveld van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben De Jong voorgedragen en benoemd.

Bij De Nederlandsche Bank (DNB) was André de Jong de opvolger van drs. Ton van de Graaf (1935), die eind juli 2011 aftrad als overheidscommissaris.

Naast zijn functies bij het ministerie en DNB vervult De Jong diverse nevenfuncties als:
- voorzitter van de stedelijke stuurgroep Passend Onderwijs in Utrecht
- voorzitter van de task force efficiënte bedrijfsvoering van de VO-raad
- lid van de klankbordgroep Compacte Rijksdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voor Andre de Jong in dienst trad bij DNB was hij voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Utrecht (PCOU) en de Willibrord Stichting.

PCOU verzorgt basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor (moeilijk) lerende kinderen in de provincie Utrecht vanuit een christelijke inspiratie. Als voorzitter hield De Jong zich bezig met de bedrijfsvoering.

Daarvoor was De Jong werkzaam bij het ministerie van Financiën, laatstelijk als Directeur-Generaal Rijksbegroting. In die functie verving hij Dick Sluimers, die toen de overstap maakte naar ABP.

Aan het beging van zijn loopbaan bij het Centraal Planbureau heeft Andre de Jong nauw samengewerkt met de toenmalige CPB-directeur Gerrit Zalm. De heren werkten o.a. aan grote rapporten als ‘Scanning the future’.

Laatste nieuws over André de Jong


DNB-commissaris André de Jong directeur-generaal bij ministerie van OCW

André de Jong, overheidscommissaris bij De Nederlandsche Bank, is benoemd tot directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Per april 2012 start hij in zijn nieuwe functie.

Gepubliceerd op 02-02-12

Lees artikel
André de Jong

Interview met André de Jong

Sleutelen aan schoolresultaten

Schoolleiders en -bestuurders hebben moeite de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, weet André de Jong, directeur-generaal van het Ministerie van OCW. Met programma’s als ‘School aan Zet’ kunnen scholen professionaliseren.

Gepubliceerd op 13-12-13

Lees artikel
Meer over de functies
Voorzitter College van Bestuur
facebook