André de Jong

Bestuursadviseur bij VOS/ABB

André de Jong

Persoonlijk

Naam: Drs. André de Jong

Geboortejaar: 1953

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies André de Jong

2017 - heden Bestuursadviseur , VOS/ABB
2012 - heden Directeur-Generaal Primair en Voortgezet onderwijs, Ministerie van Onderwijs
2008 - heden Voorzitter College van Bestuur, Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs

Loopbaan André de Jong

2011 - 2012 Lid Raad van Commissarissen en Lid Bankraad, De Nederlandsche Bank
2003 - 2008 Directeur-Generaal Rijksbegroting, Ministerie van Financiën
1998 - 2003 In dienst, Ministerie van Financiën
1984 - 1993 Hoofd afdeling Lange Termijn, Centraal Planbureau
1978 - 1984 Werkzaam, Centraal Planbureau

Opleiding André de Jong

Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, Ontwikkelingseconomie

Overige vermeldingen


André de Jong is per april 2012 directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Minister Van Bijsterveld van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben De Jong voorgedragen en benoemd.

Bij De Nederlandsche Bank (DNB) was André de Jong de opvolger van drs. Ton van de Graaf (1935), die eind juli 2011 aftrad als overheidscommissaris.

Naast zijn functies bij het ministerie en DNB vervult De Jong diverse nevenfuncties als:
- voorzitter van de stedelijke stuurgroep Passend Onderwijs in Utrecht
- voorzitter van de task force efficiënte bedrijfsvoering van de VO-raad
- lid van de klankbordgroep Compacte Rijksdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voor Andre de Jong in dienst trad bij DNB was hij voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Utrecht (PCOU) en de Willibrord Stichting.

PCOU verzorgt basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor (moeilijk) lerende kinderen in de provincie Utrecht vanuit een christelijke inspiratie. Als voorzitter hield De Jong zich bezig met de bedrijfsvoering.

Daarvoor was De Jong werkzaam bij het ministerie van Financiën, laatstelijk als Directeur-Generaal Rijksbegroting. In die functie verving hij Dick Sluimers, die toen de overstap maakte naar ABP.

Aan het beging van zijn loopbaan bij het Centraal Planbureau heeft Andre de Jong nauw samengewerkt met de toenmalige CPB-directeur Gerrit Zalm. De heren werkten o.a. aan grote rapporten als ‘Scanning the future’.