Barack Obama

Barack Obama


Personalia

Naam: Barack Obama

Nationaliteit: Amerikaanse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Loopbaan Barack Obama

  • 2009 - 2017 President, Verenigde Staten
  • 2005 - 2008 Lid van de Senaat van de Verenigde Staten , Verenigde Staten
  • 1997 - 2004 Lid van de Senaat van Illinois , Senaat van Illinois
  • 1992 - 2002 Advocaat, Davis, Miner, Barnhill & Galland
  • 1993 - 2004 Deeltijd hoogleraar (senior lecturer) rechten, Universiteit Chicago
  • 1991 - 1992 Diverse functies , Business International Corporation
  • 1985 - 1988 Hoofd van het Developing Communities Project (DCP), hulpprogramma opgezet door de katholieke kerk,
  • 1983 - 1985 Onderzoeker, New York Public Interest Group

Opleiding Barack Obama

  • 1983 B.A. politicologie, Columbia University, specialisatie internationale betrekkingen
  • 1991 Rechten, Harvard Law School, J.D. (Juris Doctor), magna cum laude
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Barack Obama is de 44e president van Amerika. Op 6 november 2012 is Obama herkozen als President. Na een spannende verkiezingsstrijd met zijn Republikeinse rivaal Mitt Romney slaagde Obama erin om President van de Verenigde Staten te blijven.

Trivia

De vader van Barack Obama, Barack Hussein Obama Sr., was een Luo uit Kenia. Zijn moeder, Stanley Ann Dunham, groeide op in een stadje in Kansas. Barack Hussein Obama en Stanley Ann Durham ontmoetten elkaar aan de universiteit van Hawaï en trouwden in 1960. Vier jaar later, toen Obama twee jaar oud was, scheidden ze. Nadat zijn vader in 1965 zijn diploma aan Harvard behaalt, keert hij terug naar Kenia. Hier heeft Obama zijn vader nog maar een keer gezien. In Kenia stichtte zijn vader een nieuw gezin en had hij een korte politieke loopbaan, waarna hij werd ontslagen en politiek geboycot. Hij krijgt een drankprobleem, en sterft in 1982, toen Obama 21 jaar was, bij een auto-ongeval.

Na de scheiding hertrouwde zijn moeder met Lolo Soetoro, een Indonesiër, waarmee zij een dochter krijgt, Maya. In 1967 verhuisde het gezin naar Jakarta. Vier jaar later, Obama was toen tien, keerde hij op eigen verzoek terug naar Honolulu en ging wonen bij de ouders van zijn moeder. Hier bezocht hij de middelbare school tot 1979. Zijn moeder keerde ook nog even terug naar Hawaï, maar ging uiteindelijk weer naar Indonesië. Zij overleed in 1995 op 53-jarige leeftijd aan kanker, een paar maanden na het verschijnen van Obama's boek Dreams from My Father.

Verwantschap Jefferson Davis
Obama is via zijn moeder verwant aan Jefferson Davis, de president van de Geconfedereerde Staten van Amerika, die tijdens de Burgeroorlog (1861-1865) vocht vóór de slavernij.

Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance

In 1995 verscheen Obama's eerste autobiografie, Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance. In december 2004 tekende hij een contract voor $ 1,9 miljoen voor het schrijven van nog drie boeken, waaronder een kinderboek. De eerste van de drie boeken, Audacity of Hope, verscheen op 17 oktober 2006 en behandelt Obama's politieke overtuigingen.

Echtgenote Obama in opspraak

Zijn echtgenote, Michelle Robinson, studeerde eveneens aan Harvard. Zij ontmoetten elkaar in 1989 tijdens hun werk voor een advocatenbureau en trouwden in 1992. Ze hebben twee dochters: Malia Ann (1998) en Natasha (2001). Michelle Obama is tegenwoordig vicepresidente voor gemeenschapszaken van de University of Chicago Hospitals. Zij kwam in opspraak toen haar salaris verdrievoudigde, nadat Obama senator werd. De reden hiervoor was echter een promotie en haar volle baan met overuren, nadat ze geen campagne meer voerde voor haar echtgenoot.

Steun van bekende politici en beroemdheden

Obama werd in de campagne gesteund door een aantal bekende Amerikaanse politici zoals Jimmy Carter, John Kerry, Ted Kennedy en Colin Powell, alsmede door andere beroemdheden zoals Caroline Kennedy, Robert de Niro, Stevie Wonder, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston en Will Smith.

Twijfel over staatsburgerschap Obama

Tijdens de campagneperiode was bij sommige Amerikanen twijfel ontstaan over de oprechtheid van Obama. Er werd twijfel gezaaid of Obama wel in Amerika geboren was en een Amerikaans staatsburger is, hetgeen een voorwaarde is om president van Amerika te kunnen zijn. Een advocaat in Philadelphia (en aanhanger van Hillary Clinton), Philip J. Berg, meende dat Obama in Afrika geboren was en ondernam daarom gerechtelijke stappen om hem van de kieslijst in november te laten verwijderen.

Ook werden er geruchten verspreid dat Obama islamitisch zou zijn en contacten zou onderhouden met terroristen. Hier zijn echter nooit bewijzen voor gekomen.

Bezorgheid over Obama's economisch beleid
Inhoudelijk was er bezorgdheid over wat Obama's economisch beleid zou betekenen voor de VS en over zijn belofte om zonder condities vooraf met Amerika vijandig gezinde wereldleiders als Hugo Chávez en Mahmoud Ahmadinejad te praten.

Na de overwinning in de verkiezingen op 4 november 2008, is Barack Obama nu verkozen president (president elect) en werd op 20 januari 2009 ingehuldigd als 44e president van de Verenigde Staten van Amerika met Joe Biden als 47e vice-president.

facebook