Wisseling rvb en rvc Ebusco

Wisseling rvb en rvc Ebusco

02-04-2023 Ebusco Holding heeft haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders aangekondigd, die zal plaatsvinden op 17 mei. Op de AVA komen onder andere de aanstelling van Björn Krook als cfo ad interim en de voorgenomen benoeming van Saskia Schatteman als lid van de raad van commissarissen aan bod.

Paul van Beers heeft de raad van commissarissen geïnformeerd dat hij niet beschikbaar is voor herbenoeming en zal aftreden als cfo op de dag van de AVA. Björn Krook zal worden aangesteld als interim cfo om de functie te overbruggen. Een definitieve opvolger voor Paul van Beers wordt gezocht.

Björn Krook heeft ruim 20 jaar ervaring in de financiële sector, waaronder als hoofd investor relations & sustainability bij Ebusco en het leiden van het Equity Capital Markets Syndicate team bij ING. Dankzij zijn lange staat van dienst op financieel terrein, beschikt de Krook over de nodige ervaring als het gaat om de transitie naar een beursgenoteerd bedrijf, aldus Ebusco.

De raad van commissarissen is ook voornemens om Saskia Schatteman voor te dragen voor benoeming op de AVA als lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar, tot het einde van de AVA in 2027. Schatteman is momenteel ceo bij VAR, de mediaregie voor reclameruimte in België, en heeft ervaring in zowel de publieke als de private sector, waaronder bij Microsoft, Telenet en Procter & Gamble.

Verder is de rvc voornemens de heer Roelf de Boer voor herbenoeming op de AVA voor te dragen als lid voor een tweede termijn van vier jaar.


Update 4-4-2023

Op de dag van de algemene vergadering van aandeelhouders zou Paul van Beers zijn benoemingstermijn aflopen. Na de oproeping van de AVA heeft Paul vanwege gezondheidsredenen besloten om per direct zijn functie neer te leggen en heeft hij de raad van commissarissen en de raad van bestuur van Ebusco hiervan op de hoogte gesteld.

Als gevolg hiervan heeft de raad van commissarissen in samenwerking met de raad van bestuur besloten om Björn Krook per direct aan te stellen als cfo ad interim om de functie tijdelijk waar te nemen. Op dit moment is de bestuurszetel van Paul van Beers vacant en zal er een buitengewone vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen zodra er een definitieve opvolger is gevonden.

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook