Carla Moonen

Carla Moonen

Bestuursvoorzitter bij Koninklijke NLingenieurs


Personalia

Naam: Carla Moonen

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Carla Moonen

 • 2018 - heden Bestuursvoorzitter, Koninklijke NLingenieurs
 • 2019 - heden Lid, Eerste Kamer der Staten-Generaal (Eerste Kamer der Staten Generaal)
 • 2020 - heden Lid raad van toezicht, Maastricht UMC+
 • 2018 - heden Lid Dagelijks Bestuur, VNO-NCW

Loopbaan Carla Moonen

 • 2014 - 2022 Lid raad van toezicht, MVO Nederland
 • 2017 - 2019 Bestuursvoorzitter, Pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • 2013 - 2017 Dijkgraaf, Waterschap Brabantse Delta
 • 2008 - 2013 Raadadviseur Kabinet Minister-president, Ministerie van Algemene Zaken
 • 2005 - 2008 Plaatsvervangend Directeur Inspectie der Rijksfinancien, Ministerie van FinanciĆ«n
 • 2000 - 2005 Projectdirecteur, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • 1998 - 2000 Projectmanager, Inspectorate of Building and Construction
 • 1991 - 1998 Raadadviseur minister, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Opleiding Carla Moonen

 • 1986 - 1992 Agricultural Economics & Environmental Economics, Wageningen University
 • 1985 - 1986 Real Estate Development, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
 • 1980 - 1984 Land en watermanagement, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Commissies
- Voorzitter auditcommissie MVO Nederland
- Voorzitter Commissie Human Resource UMC+ Maastricht
facebook