Carla Moonen

Carla Moonen

Bestuursvoorzitter bij Koninklijke NLingenieurs


Personalia

Naam: Carla Moonen

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Carla Moonen

 • 2018 - heden Bestuursvoorzitter, Koninklijke NLingenieurs
 • 2019 - heden Lid, Eerste Kamer der Staten-Generaal (Eerste Kamer der Staten Generaal)
 • 2020 - heden Lid raad van toezicht, Maastricht UMC+
 • 2018 - heden Lid Dagelijks Bestuur, VNO-NCW
 • 2014 - heden Lid raad van toezicht, MVO Nederland

Loopbaan Carla Moonen

 • 2017 - 2018 Bestuursvoorzitter, Pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • 2013 - 2017 Bestuursvoorzitter, Waterschap Brabantse Delta
 • 2008 - 2013 Raadadviseur Kabinet Minister-president, Ministerie van Algemene Zaken
 • 2005 - 2008 Plaatsvervangend Directeur Inspectie der Rijksfinancien, Ministerie van FinanciĆ«n
 • 2000 - 2005 Projectdirecteur, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • 1998 - 2000 Projectmanager, Inspectorate of Building and Construction
 • 1991 - 1998 Raadadviseur minister, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Opleiding Carla Moonen

 • 1986 - 1992 Agricultural Economics & Environmental Economics, Wageningen University
 • 1985 - 1986 Real Estate Development, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
 • 1980 - 1984 Land en watermanagement, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Overige vermeldingen

Commissies
- Voorzitter auditcommissie MVO Nederland
Carla Moonen

Interview met Carla Moonen

De nevenfunctie van Carla Moonen

In deze rubriek vertellen bestuurders en commissarissen over een bijzondere nevenfunctie die zij vervullen. Carla Moonen is bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, maar ook vrijwilliger bij vrouwenrechtenorganisatie Brood en Rozen. 

Gepubliceerd op 06-09-18

Lees artikel
Meer over de functies
Lid raad van toezicht
facebook