Geart Benedictus

Lid Raad van Bestuur bij Ried fan de Fryske Beweging

Geart Benedictus

Persoonlijk

Naam: Dr. Geart Benedictus

Geboortejaar: 1952

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Geart Benedictus

2012 - heden Lid Raad van Bestuur, Ried fan de Fryske Beweging
2010 - heden Voorzitter Raad van Bestuur, GES
2007 - heden Lid Raad van Bestuur, HAPIN
2011 - heden Bestuurssecretaris, Stichting Geborgde Dierenarts
2010 - heden Bestuurssecretaris, VEEPRO
2012 - heden Columnist, Friesch Dagblad
2007 - heden adviseur Friese taal, Provinciale Staten Fryslân

Loopbaan Geart Benedictus

2009 - 2011 Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, CDA
2007 - 2009 Voorzitter, Steatekomitee Frysk
2006 - 2012 Commissaris (voorzitter), LTO Vastgoed
2004 - 2012 Commissaris, Friesland Bank
2003 - 2009 Lid Provinciale Staten , Provinciale Staten van Fryslân
2003 - 2009 Lid redactie tijdschrift ,
2001 - Zelfstandig adviseur, agrarische sector
1996 - 2001 Directeur Herkauwersgezondheidszorg, Gezondheidsdienst voor Dieren
1991 - 2003 Vicevoorzitter, CDA afdeling Skasterlân
1991 - 2000 Directeur Gezondheidscentrum voor Dieren Noord-Nederland te Drachten,
1985 - 2003 Lid commissie gemeentelijk verkiezingsprogramma, CDA
1976 - 1991 Dierenarts te Joure,

Opleiding Geart Benedictus

1985 Diergeneeskunde, Universiteit van Utrecht, PhD
1969 - 1976 Diergeneeskunde, Universiteit van Utrecht

Overige vermeldingen


Geart Benedictus, van huis uit dierenarts, heeft een grote passie voor de agrarische sector. Dit is terug te zien in de diverse politieke en maatschappelijke functies die hij vervuld bij land- en tuinbouw organisaties en natuurverenigingen als het Fryske Gea.

Benedictus verwierf bekendheid als directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Nederland en als voorzitter van NLTO.

Van 2009 tot 7 juni 2011 was Benedictus lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Geart Benedictus moest na de verkiezingen van 2007 afscheid nemen van de Eerste Kamer omdat hij op een onverkiesbare plek stond. Hij was sinds 2009 senator namens het CDA.

Thans is Benedictus werkzaam als zelfstandig adviseur voor de agrarische sector.

Van 2004 tot 2012 nam hij plaats als lid in de Raad van Commissarissen van de Friesland Bank. Na de overname door Rabobank is hij samen met de gehele RvC afgetreden.

Huidige nevenfuncties:


• Lid Noordelijk Landbouwberaad (sinds 2003)
• Redacteur tijdschrift "SPIL" (sinds 2005)
• Voorzitter Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) (januari 2007)
• Lid bestuur Stichting Hulp aan Papoea's in Nood (HAPIN) (sinds 2007)
• Voorzitter Steatekomité Frysk (sinds 2007)
• Voorzitter Stichting Genetisch Evaluatie Stieren (GES) (sinds 2010)
• Voorzitter Veepro Holland (exportorganisatie Nederlands fokmateriaal) (sinds 15 mei 2010)

Vorige (neven)functies:


- Secretaris Diartan (1990 - 2005)
- Adviseur bestuur Stichting Gezondheidszorg voor Dieren (1991 - 1996)
- Voorzitter AOC Friesland (1998 - 2008)
- Lid werkveldadviescommissie 'Van Hall Larenstein' (1998 - 2007)
- Voorzitter agrarische natuurvereniging 'Tusken Skarren en Marren' (2001 - 2007 (tevens oprichter))
- Voorzitter Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie ( NLTO) (2003 - 2006)
- Lid bestuur LTO-Nederland
- Voorzitter Noordelijke Landbouwberaad (2003 - 2006)
- Voorzitter Lionsclub (2004 - 2005)
- Voorzitter Indoor Friesland (2006 - 2009)
- Lid diverse adviescommissies Landbouwschap
- Lid bestuur Veepro
- Lid bestuur Dienstencentrum Schapen- en Geitenhouderij
- Adviseur Proveto
- Voorzitter werkgroep Rund, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en GD (Noord-Nederland)
- Penningmeester kring Zuidwesthoek KNMVD
- Lid commissie Diergezondheid en Kwaliteit Rundveehouderij (PVE)
- Lid congrescommissie Jaarcongres KNMVD
- Lid bestuur Post Academisch Onderwijs Diergeneeskunde (PAO-D)
- Lid werkgroep Ziekte Johne (SGD)
- Lid werkgroep Mond- en Klauwzeer (KNMVD)
- Voorzitter Agrarische Schouw (2007 - 2010)
- Voorzitter Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie (NVO) (2008 - 2009)
- Formateur collegeonderhandelingen in Skasterlân, april 2010

Trivia


Geart Benedictus is gehuwd en heeft drie zonen en een dochter. Hij is woonachtig in Joure, Friesland.