Geart Benedictus

Geart Benedictus

Voorzitter bij Stichting GES (Genetisch Evaluatie Stieren)


Personalia

Naam: Geart Benedictus AA

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Geart Benedictus

 • 2010 - heden Voorzitter, Stichting GES (Genetisch Evaluatie Stieren)
 • 2010 - heden Voorzitter, Veepro Holland

Loopbaan Geart Benedictus

 • 2009 - 2011 Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, CDA
 • 2007 - 2009 Voorzitter, Steatekomitee Frysk
 • 2006 - 2012 Commissaris (voorzitter), LTO Vastgoed
 • 2004 - 2012 Commissaris, Friesland Bank
 • 2003 - 2009 Lid Provinciale Staten , Provinciale Staten van Fryslân
 • 2003 - 2009 Lid redactie tijdschrift ,
 • 1996 - 2001 Directeur Herkauwersgezondheidszorg, Gezondheidsdienst voor Dieren
 • 1991 - 2003 Vicevoorzitter, CDA afdeling Skasterlân
 • 1991 - 2000 Directeur Gezondheidscentrum voor Dieren Noord-Nederland te Drachten,
 • 1985 - 2003 Lid commissie gemeentelijk verkiezingsprogramma, CDA
 • 1976 - 1991 Dierenarts te Joure,

Opleiding Geart Benedictus

 • 1985 Diergeneeskunde, Universiteit van Utrecht, PhD
 • 1969 - 1976 Diergeneeskunde, Universiteit van Utrecht
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Geart Benedictus, van huis uit dierenarts, heeft een grote passie voor de agrarische sector. Dit is terug te zien in de diverse politieke en maatschappelijke functies die hij vervuld bij land- en tuinbouw organisaties en natuurverenigingen als het Fryske Gea.

Benedictus verwierf bekendheid als directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Nederland en als voorzitter van NLTO.

Van 2009 tot 7 juni 2011 was Benedictus lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Geart Benedictus moest na de verkiezingen van 2007 afscheid nemen van de Eerste Kamer omdat hij op een onverkiesbare plek stond. Hij was sinds 2009 senator namens het CDA.

Thans is Benedictus werkzaam als zelfstandig adviseur voor de agrarische sector.

Van 2004 tot 2012 nam hij plaats als lid in de Raad van Commissarissen van de Friesland Bank. Na de overname door Rabobank is hij samen met de gehele RvC afgetreden.

Huidige nevenfuncties:


• Lid Noordelijk Landbouwberaad (sinds 2003)
• Redacteur tijdschrift "SPIL" (sinds 2005)
• Voorzitter Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) (januari 2007)
• Lid bestuur Stichting Hulp aan Papoea's in Nood (HAPIN) (sinds 2007)
• Voorzitter Steatekomité Frysk (sinds 2007)
• Voorzitter Stichting Genetisch Evaluatie Stieren (GES) (sinds 2010)
• Voorzitter Veepro Holland (exportorganisatie Nederlands fokmateriaal) (sinds 15 mei 2010)

Vorige (neven)functies:


- Secretaris Diartan (1990 - 2005)
- Adviseur bestuur Stichting Gezondheidszorg voor Dieren (1991 - 1996)
- Voorzitter AOC Friesland (1998 - 2008)
- Lid werkveldadviescommissie 'Van Hall Larenstein' (1998 - 2007)
- Voorzitter agrarische natuurvereniging 'Tusken Skarren en Marren' (2001 - 2007 (tevens oprichter))
- Voorzitter Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie ( NLTO) (2003 - 2006)
- Lid bestuur LTO-Nederland
- Voorzitter Noordelijke Landbouwberaad (2003 - 2006)
- Voorzitter Lionsclub (2004 - 2005)
- Voorzitter Indoor Friesland (2006 - 2009)
- Lid diverse adviescommissies Landbouwschap
- Lid bestuur Veepro
- Lid bestuur Dienstencentrum Schapen- en Geitenhouderij
- Adviseur Proveto
- Voorzitter werkgroep Rund, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en GD (Noord-Nederland)
- Penningmeester kring Zuidwesthoek KNMVD
- Lid commissie Diergezondheid en Kwaliteit Rundveehouderij (PVE)
- Lid congrescommissie Jaarcongres KNMVD
- Lid bestuur Post Academisch Onderwijs Diergeneeskunde (PAO-D)
- Lid werkgroep Ziekte Johne (SGD)
- Lid werkgroep Mond- en Klauwzeer (KNMVD)
- Voorzitter Agrarische Schouw (2007 - 2010)
- Voorzitter Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie (NVO) (2008 - 2009)
- Formateur collegeonderhandelingen in Skasterlân, april 2010

Trivia

Geart Benedictus is gehuwd en heeft drie zonen en een dochter. Hij is woonachtig in Joure, Friesland.

facebook