Twee nieuwe commissarissen ASR Nederland

23-08-2019

Twee nieuwe commissarissen ASR Nederland

ASR Nederland is voornemens twee nieuwe commissarissen te benoemen. Gerard van Olphen (foto) en Gisella van Vollenhoven zijn voorgedragen.

Gerard van Olphen is sinds maart 2016 voorzitter van de raad van bestuur van APG. Ook is hij lid van de raad van toezicht van de Hartstichting en Netspar.

Gisella van Vollenhoven was van 2013 tot april 2019 werkzaam bij De Nederlandsche Bank en is momenteel is lid van de raad van commissarissen van Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Haar benoeming is op voordracht van de ondernemingsraad.

De benoeming van Gerard van Olphen en Gisella van Vollenhoven wordt besproken tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 30 oktober 2019. De Nederlandsche Bank heeft goedkeuring verleend voor beide benoemingen.

Meer over Gerard van Olphen

Gerard van Olphen wordt nieuwe topman APG

Gerard van Olphen wordt nieuwe topman APG

Van Olphen, de voormalige CEO van SNS Reaal, wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van APG. Hij volgt hiermee Dick Sluimers op.

Gerard van Olphen vertrekt per direct bij Vivat

Gerard van Olphen vertrekt per direct bij Vivat

Op 14 september 2015 maakte Vivat bekend dat Van Olphen per direct op zal stappen.

Interview met Gerard van Olphen

Gerard van Olphen en Bart Le Blanc (APG) over het belang van aligned zijn

Gerard van Olphen en Bart Le Blanc (APG) over het belang van aligned zijn

De herziene corporate governance code verandert het samenspel tussen bestuur en commissarissen. Hoe ervaren ceo Gerard van Olphen en voorzitter van de raad van commissarissen Bart Le Blanc dat vanuit pensioenuitvoerder APG? ‘Het is volstrekt logisch om nauw contact te hebben met de rvc.’

Wij kunnen ons geen faux pas permitteren

Wij kunnen ons geen faux pas permitteren

SNS Reaal bestuursvoorzitter Gerard van Olphen opereert zo daadkrachtig mogelijk binnen een beperkte ruimte. ‘Ons bestaansrecht is onze impact op de bancaire markt.’

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

facebook