Hans de Boer

Hans de Boer

Lid dagelijks bestuur bij SER


Personalia

Naam: Hans de Boer

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Hans de Boer

 • 2014 - heden Lid dagelijks bestuur, SER
 • 2014 - heden Co-voorzitter, Stichting der Arbeid

Loopbaan Hans de Boer

 • 2014 - 2020 Voorzitter, VNO-NCW
 • 2011 - 2014 CEO, LSI project investment
 • 2007 - 2014 CEO, LSI Project Investment (projectontwikkelaar)
 • 2003 - 2007 (mede-)oprichter van nieuwe bedrijven, Policy Productions B.V., Governance Support B.V., Verzekerd Wonen B.V., Pharma Unit B.V., Traffical B.V. en Flinqer B.V.
 • 1997 - 2003 Bestuursvoorzitter , MKB Nederland
 • 1996 - 1998 Directeur, KPMG
 • 1994 - 1996 Directeur, KPMG Holding
 • 1986 - 1994 Oprichter, Bureau Economische Argumentatie
 • 1982 - 1986 Beleidsadviseur regering van de Nederlandse Antillen/Nederland, Nederlandse Staat
 • 1978 - 1982 Wetenschappelijk medewerker, Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven

Opleiding Hans de Boer

 • Econometrie, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Doctoraal

Overige vermeldingen

Per 1 juli 2014 zal Hans de Boer voorzitter worden van VNO-NCW. Hij neemt de functie over van Bernard Wientjes. Per 1 juni is hij teruggetreden als voorzitter van de raad van commissarissen van ArboNed. ZIjn opvolger bij ArboNed is Harry Kraats.

Na zijn studie Econometrie en Openbare Financiën aan de VU Amsterdam werd Hans de Boer wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven. Daarna vervolgde hij zijn loopbaan als beleidsadviseur regering van de Nederlandse Antillen, Nederland.

In 1986 richtte hij het Bureau voor Economische Argumentatie op. In 1994 verkocht hij dit aan KPMG, waarna hij daar zelf ook in dienst trad.

De Boer was tijdens het kabinet Balkenende IV lid van het Innovatieplatform.

Overige nevenactiviteiten:
- voorzitter Raad van Advies JHB Group B.V. (investeringsmaatschappij);
- lid Raad van Advies Keijser & Mackay (groothandel chemie);
- voorzitter Raad van Advies UWV Werkbedrijf
- voorzitter PPS Rotterdam Central District
- lid adviescollege Verbond van Verzekeraars
- adviseur KPMG Caribbean;
- Voorzitter Raad van Advies Vakcollege Groep

Voormalige nevenfuncties:
- Commissaris Fornix Biosciences (2008 - 2011)
- Commissaris Exact N.V. (software)
- Commissaris UWV (sociale zekerheid)
- Commissaris Vroegop en Ruhe (groothandel en logistiek)
- Commissaris Stichting Instituut GAK
- Commissaris De Meerlanden N.V. (afval)
- Commissaris Kamers van Koophandel Nederland
- Commissaris Pensioenfonds PMT (metaal)
- Commissaris Innovatieplatform United Services Group N.V.
- Commissaris Zorgverzekeraars Nederland

Enkele maatschappelijke functies (in de periode 2003 tot nu)
- voorzitter leading experts voor oprichting van HBO Centers of Expertise en MBO Centra voor innovatief Vakmanschap;
- lid van het Innovatieplatform van het kabinet Balkenende IV;
- lid van Het Forum AtotZ (geletterdheid in Nederland);
- voorzitter Commissie De Boer, investeringsplan voor het HBO-techniek;
- voorzitter Commissie De Boer, de toekomst van Kamers van Koophandel;
- lid raad van toezicht verkiezing Etnische Zakenvrouw van het Jaar;
- lid ministeriele commissie Participatie Allochtone vrouwen (PAVEM);
- voorzitter van de RegeringsTaskforce ter bestrijding van jeugdwerkloosheid;
- voorzitter ministeriele commissie ter bemiddeling Rijk –Woningcorporaties;
- voorzitter ministeriele commissie Public Governance.

Trivia

Hans de Boer is getrouwd en heeft twee kinderen.

Hans de Boer

Interview met Hans de Boer

Jan Peter Balkenende en Hans de Boer in gesprek over duurzaamheid en innovatie

De Dutch Sustainable Growth Coalition wil duurzame businessmodellen ontwikkelen en implementeren. Voorzitter Jan Peter Balkenende en VNO-NCW-voorman Hans de Boer inventariseren welke kansen het duurzaamheidsstreven brengt. ‘Dit is niet het idealisme van mensen met geitenwollen sokken.’

Gepubliceerd op 30-11-17

Lees artikel
facebook