Hans Huijbers

Hans Huijbers


Personalia

Naam: Hans Huijbers

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Loopbaan Hans Huijbers

  • 2009 - 2020 Commissaris, VION N.V.
  • 2002 - 2010 Commissaris (voorzitter), Co√∂peratie Rundveeverbetering Delta (CRV)
  • 1994 - 2002 Actief binnen , Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
  • 1993 - 2002 Voorzitter van hoofdbestuur, KI Zuid
  • 1989 - 1993 Actief , Co√∂peratieve rundveeverbetering
  • 1983 - 1989 Adviseur van hoofdbestuur, Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Hans Huijbers is al zo’n dertig jaar actief binnen de agrarische sector. Hij is sinds december 2009 voorzitter van ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie.

Zijn bestuurlijke carrière begon met agrarisch jongerenwerk, waarna hij in 1989 actief werd in de coöperatieve rundveeverbetering. Zo was hij o.a. voorzitter van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

In 1993 werd Hans Huijbers voorzitter van de directie van KI Zuid. Sindsdien bleef hij actief in diverse topbesturen, waaronder NCB, NAJK, KI Zuid-Oost, Holland Genetics en NRS.

Door de jaren heen is Huijbers nauw betrokken geweest bij de fusies en overnames die zich voltrokken in de veeverbeteringssector. Dit leidde in 1998 tot het ontstaan van de coöperatie Koninklijke CR Delta u.a.

Hans Huijbers werd in 2002 voorzitter van CR Delta, dat destijds ging samenwerken met de Vlaamse coöperatie VRV. Heden ten dagen is deze holding CVR een wereldspeler binnen de rundveeverbetering.

Op 4 maart 2010 nam Hans Huijbers afscheid als voorzitter van CR Delta en als voorzitter van de raad van commissarissen van CRV. De voorzittershamer gaf hij over aan Evert Alderkamp.

Naast zijn werkzaamheden bij ZLTO is Hans Huijbers commissaris van VION, loco-watergraaf bij waterschap De Dommel en projectleider boomteeltontwikkelingsvisie in de gemeente Zundert.

Ook is Huijbers voorzitter van de ouderraad van de basisschool in Wintelre en hij is lid van de Raad van Toezicht bij Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg.

Trivia

Hans Huijbers heeft samen met zijn vrouw Marian een melkveebedrijf in het Brabantse Wintelre.

Huijbers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor het vele bestuurlijke en sociaalmaatschappelijke werk dat hij heeft verricht.

facebook