CEO Harmen Sliep vertrekt per direct bij Hes Beheer

CEO Harmen Sliep vertrekt per direct bij Hes Beheer

18-02-2014 Harmen Sliep, CEO van Hes Beheer, treedt per 14 februari 2014 om persoonlijke redenen af als CEO. Kees Molenaar, lid van de raad van commissarissen van Hes Beheer, zal Harmen Sliep voorlopig vervangen.

Harmen Sliep is vanaf april 2000 CEO geweest van Hes Beheer. De raad van commissarissen bedankt Sliep in het persbericht voor zijn bijdrage aan het succes van de vlogistieke havenbedrijven in de afgelopen jaren.
'Sinds zijn aantreden heeft Hes Beheer zich ontwikkeld tot een stabiel en winstgevend bedrijf met een gezonde balanspositie.'

Nog wel betrokken
Sliep zal betrokken blijven bij de dagelijkse gang van zaken van Hes Beheer en de overdracht van taken tot zijn vertrek op uiterlijk 30 september 2014.

 

Tijdelijk bestuurder
Kees Molenaar, die op 14 mei 2013 werd benoemd tot commissaris, zal aftreden als commissaris. Zijn benoeming tot tijdelijk bestuurder van Hes Beheer zal als stempunt worden opgenomen in de agenda voor de AvA.

Overnamebod
Molenaar zal zich voornamelijk bezighouden met de onderhandelingen in verband met het mogelijk openbaar bod in contanten door Hestya Energy B.V. op alle geplaatste en uitstaande aandelen van HES Beheer.

Schijn van belangenverstrengeling voorkomen
Aangezien de raad van commissarissen het belangrijk vindt om transparant te handelen ten opzichte van alle betrokken belanghebbenden en om gepaste aandacht te besteden aan vermeende tegenstrijdige belangen, is besloten dat de huidige voorzitter van de raad van commissarissen, Jan Peter Peterson, niet langer betrokken zal zijn bij de beraadslagingen en besluitvorming over het openbaar bod. De gedachte zou kunnen opkomen dat hij een conflicterend belang heeft, gegeven de betrokkenheid van het Peterson familiefonds als een van de grootaandeelhouders van Hes Beheer, ondanks dat de heer Peterson geen zeggenschap of controle over dit fonds heeft.

Ben Vree blijft
De andere commissaris, Ben Vree, blijft aan en zal actief betrokken blijven. Gegeven de specifieke rol van de raad van commissarissen onder de huidige omstandigheden, onderkent Hes Beheer dat het wenselijk kan zijn om de raad van commissarissen uit te breiden, al dan niet op tijdelijke basis, of anderszins aanvullende ondersteuning te zoeken.

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook