Henk Brouwer

Henk Brouwer

Kroonlid bij SER


Personalia

Naam: Henk Brouwer b.c.

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Henk Brouwer

  • - heden Kroonlid, SER

Loopbaan Henk Brouwer

  • 2012 - 2014 Voorzitter raad van bestuur, Stichting pensioenfonds APB
  • 1997 - 2011 Directeur, De Nederlandsche Bank
  • 1992 - 1998 Thesaurier-generaal, Ministerie van FinanciĆ«n
  • 1990 - 1992 Werkzaam als hoofddirectie, Nederlandse Philipsbedrijven
  • 1984 - 1984 Directeur-generaal algemene beleidsaangelegenheden, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • 1980 - 1983 Plaatsvervangend directeur-generaal overheidspersoneelsbeleid en sociaal-economisch adviseur van de minister, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • 1972 - 1980 Economisch medewerker, Ministerie van FinanciĆ«n

Opleiding Henk Brouwer

  • 1972 Algemene Economie, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Doctoraal
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Henk Brouwer begon zijn loopbaan in 1972 als economisch medewerker bij het Ministerie van Financiën.

Topambtenaar Brouwer was in de jaren ’80 plaatsvervangend directeur-generaal overheidspersoneelsbeleid en sociaaleconomisch adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken.

Van Binnenlandse Zaken stapte Henk Brouwer in 1984 over naar Sociale Zaken. Daar werd hij directeur-generaal algemene beleidsaangelegenheden.

Begin jaren ’90 nam Brouwer tijdelijk afscheid van de politiek en kwam hij in dienst bij elektronicaconcern Philips. Van 1990 tot 1992 was Brouwer lid van de hoofddirectie van de Nederlandse Philipsbedrijven.

Toch begon het Haagse leven weer te kriebelen bij Brouwer. Hij keerde terug naar de politiek en werd thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën.

In 1997 werd Henk Brouwer directeur van de Nederlandsche Bank (DNB), onder meer verantwoordelijk voor het bankentoezicht.

Henk Brouwer heeft per 1 juli 2011 zijn post bij De Nederlandsche Bank verlaten. Zijn opvolger is Jan Sijbrand, die dan de portefeuille bankentoezicht onder zijn hoede neemt.

Op 1 januari 2012 startte Henk Brouwer bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP. Hij trad daarmee in de voetsporen van Ed Nijpels, voormalig topman van ABP. Op 1 juni 2014 verliet hij ABP. 

Brouwer is lid geweest van het Basel Comité (BCBS) en lid van de European Banking Authority (EBA). Ook was hij Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Andere nevenfuncties van Brouwer zijn:

- lid van het Committee of European Banking Supervisors (CEBS)
- voorzitter raad van toezicht van het Amsterdams Historisch Museum
- bestuurslid van de Vereniging Hendrick de Keyser
- voorzitter raad van advies UWV (Uitvoering werknemersverzekeringen).

Triviafacebook