Herman Wijffels

Lid bij Adviescommissie over toekomst en bestuur Wereldbank

Herman Wijffels

Persoonlijk

Naam: Prof. dr. Herman Wijffels

Geboortejaar: 1942

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Herman Wijffels

- heden Lid, Adviescommissie over toekomst en bestuur Wereldbank
- heden Adviseur , PGGM
- heden Commissaris, Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs
- heden Lid, Ambassadeursnetwerk Besturen

Loopbaan Herman Wijffels

2004 - Commissaris, SHV Holdings
2009 - Deeltijd-hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering', Universiteit Utrecht
2008 - Lid adviescommissie over toekomst en bestuur, Wereldbank
2004 - Commissaris, SHV Holdings
2006 - 2008 Nederlandse bewindvoerder, Wereldbank, Washington
2000 - 2006 Voorzitter bestuur , Stichting Universiteit van Tilburg
1999 - 2006 Voorzitter, Sociaal-Economische Raad (SER)
1999 - 2006 Voorzitter, Vereniging Natuurmonumenten
1986 - 1999 Voorzitter hoofddirectie Co÷peratieve Centrale, Rabobank Nederland
1981 - 1986 Directielid, Rabobank Nederland
1977 - 1981 Algemeen secretaris, NCW (Nederlands Christelijk Werkgeversverbond)
- 1977 Directeur Verwerking en Afzet van Agrarische Producten, Ministerie van Landbouw en Visserij
1969 - Directeur Marktordeningsvraagstukken, Ministerie van Landbouw en Visserij

Opleiding Herman Wijffels

1959 - 1966 Algemene Economie, Universiteit van Tilburg

Overige vermeldingen


Econoom Herman Wijffels is oud Rabobank topman en prominent CDA’er.

Tijdens zijn loopbaan heeft Wijffels vele vooraanstaande functies vervuld waaronder voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington (als opvolger van Ad Melkert).

In het voorjaar van 2007 was hij voorzitter van de commissie bij de Wereldbank, die onderzoek deed naar de handelwijze van Paul Wolfowitz.

Tijdens de kabinetsformatie van 2006/2007 was Wijffels CDA-informateur van het kabinet Balkenende IV. Onder zijn leiding bereikte coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie een regeerakkoord.

Vanuit zijn boerenachtergrond (zoon van een boer) is Herman Wijffels begaan met het behoud van het landschap. Dit is terug te zien in zijn huidige loopbaan.

Tegenwoordig is Prof. Dr. Hans Wijffels hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Daarnaast is Wijffels co-voorzitter van Worldconnectors. Dit is een denktank waar prominente leden uit de politiek (o.a Ruud Lubbers), media, overheid en het bedrijfsleven bij betrokken zijn, die zich inzetten voor een duurzame, vreedzame en rechtvaardige wereld.

Wijffels was ook lid van het Innovatieplatform. Op verzoek van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen gaf hij mede gestalte aan een naar hem vernoemde code voor goed bestuur voor goede doelen.

In 2010 werd Herman Wijffels uitgeroepen tot de invloedrijkste duurzame Nederlander, naar aanleiding van een onderzoek van Trouw.

Vorige commissariaten:
- Lid Raad van Commissarissen Interpolis
- Lid Raad van Commissarissen HBG (Hollandse Beton Groep)
- Lid (later voorzitter) Raad van Commissarissen DSM
- Lid Raad van Commissarissen Robeco
- Lid Raad van Commissarissen NIB (Nationale Investeringsbank)
- Lid Raad van Commissarissen The Greenery
- Lid Raad van Commissarissen Sara Lee/Douwe Egberts

Overige oude nevenfuncties:
- Lid Commissie-Dekker (technologiebeleid)
- Voorzitter commissie toekomst Nederlandse Spoorwegen (1991 - 1992)
- Lid Bankraad "De Nederlandsche Bank"
- Lid bestuur Nederlandse Vereniging van Banken
- Lid steering committee Unisco Banking Group
- Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Participatie Maatschappij
- Lid bestuur Maatschappij en Onderneming
- Lid dagelijks bestuur Nationale Coöperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw
- Lid dagelijks bestuur Stichting Toekomstbeeld der Techniek
- Lid Nationaal Euro Forum - Lid presidium Nationaal Kennisdebat
- Lid Raad van Toezicht Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
- Lid bestuur Stichting Beelden aan Zee
- Lid World Advisory Council Caux Round Table - Lid Raad van Toezicht UMC (Utrechts Medisch Centrum)
- Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum (1999)
- Lid Nationaal Comité Jaar van mensen met een handicap (2003)
- Voorzitter commissie over de werkwijze van TNO en Grote Technologische Instituten (GTI's)

Trivia


Herman Wijffels is getrouwd en heeft drie kinderen. Samen met zijn vrouw heeft hij een tweeling (dochter en zoon). Zij wonen in Washinton, Amerika.

Tijdens zijn studie algemene economie was Wijffels lid van het Tilburgse Studentencorps Sint Olof.

Herman Wijffels is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1991) en Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau  (1995).

Andere wetenswaardigheden over Herman Wijffels is dat hij zijn eigen prijs heeft 'de Herman Wijffels Innovatieprijs'.

Deze prijs werd ingesteld bij het afscheid van Wijffels als voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank en is bedoeld voor ondernemers en managers tot 36 jaar die innovatieve producten, diensten of processen ontwikkelen.

Meer over de functies
Commissaris |