Jaap Blokker stelt met uitbreiding raad van bestuur opvolging veilig

Datum: 07-10-2010

Jaap Blokker stelt met uitbreiding raad van bestuur opvolging veilig

Blokker Holding heeft de raad van bestuur uitgebreid met twee leden. Roland Palmer en Thomas Smit zijn per 1 oktober 2010 toegetreden tot de raad van bestuur van het winkelconcern. Dit maakte Blokker Holding bekend in een persbericht.

Roland Palmer (36) is de neef van Jaap en Albert Blokker. Hij is op 1 oktober 2009 bij Blokker Holding in dienst getreden als manager strategie. Thomas Smit heeft sinds 1993 bij Bart Smit en bij Blokker verschillende management functies op speelgoedgebied bekleed en is sinds 2007 algemeen directeur van de (door zijn vader opgerichte) speelgoedketen Bart Smit.

Gevecht tegen kanker
Jaap Blokker zal een deel van zijn taken aan de nieuwe leden overdragen, maar hij blijft voorzitter van de raad van bestuur binnen Blokker Holding. Blokker voert al geruime tijd een gevecht tegen kanker, en zag zich nu genoodzaakt de raad van bestuur uit te breiden.

Continuïteit beleidsvoering
Met deze uitbreiding uit eigen gelederen stelt Blokker dat de continuïteit in de beleidsvoering binnen het familiebedrijf gerealiseerd wordt en dat daarnaast een verjonging van de raad van bestuur wordt bewerkstelligd.

Nieuwe raad van commissarissen Blokker Holding
Tevens is een volledig nieuwe raad van commissarissen bij Blokker Holding aangetreden. Rob Zwartendijk, Ton Risseeuw en E.F. van Veen, die sinds 1999 deel uitmaakten van de raad van commissarissen van Blokker Holding, zijn per 1 oktober 2010 afgetreden.

Op 30 september 2010 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Blokker Holding B.V. de volgende vijf nieuwe commissarissen benoemd:
Piet Klaver (voorzitter)
Theo de Kool
Henk Rottinghuis
Abel Slippens
• Piet Busz

Piet Busz blijft tot eind 2010 lid van de raad van bestuur van Blokker Holding. Per 1 januari 2011 zal hij terugtreden uit de raad van bestuur in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leefdtijd en toetreden tot de raad van commissarissen.

Lees ook:
> Biografie Jaap Blokker
> Talent uit eigen bedrijf vaak beter dan iemand van buitenaf
> Familiebedrijven denken te weinig na over opvolging
> Zit het in de familie?
> Familie wil zelf het laatste woord