Lex Hartman

Lex Hartman

Lid raad van bestuur bij TenneT TSO GmbH


Personalia

Naam: Mr. Lex Hartman MBA MSc

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Lex Hartman

  • - heden Lid raad van bestuur, TenneT TSO GmbH
  • - heden Voorzitter raad van bestuur, BritNed Development Ltd.
  • - heden Voorzitter, Stuurgroep NorNed

Loopbaan Lex Hartman

  • 2008 - 2020 Directeur Corporate Development, TenneT Holding
  • 2008 - directeur corporate development, TenneT Holding
  • Manager, Stichting Rechtsbijstand Metaalunie
  • advocaat te Utrecht en Nijmegen,
  • docent management en marketing,

Opleiding Lex Hartman

  • Rechten
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

De allergrootste duurzame uitdaging voor TenneT ligt in het inpassen van Nederlandse offshore windenergie in het net.

"De ambities zijn gigantisch. De overheid rekent met een capaciteit van 6.000 megawatt (MW) (60 keer het eerste offshore windpark bij Egmond, red.) in 2020. Economische Zaken zet daar nu vol op in. En de Tweede Kamer verzoekt de regering om de regelgeving zo aan te passen, dat de landelijke netbeheerder verantwoordelijk wordt voor de gehele aansluiting van offshore windparken", aldus Hartman.

facebook