Lex Hartman

Lid Raad van Bestuur bij TenneT TSO GmbH

Lex Hartman

Persoonlijk

Naam: Mr. Lex Hartman

Geboortejaar: 1956

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Lex Hartman

- heden Lid Raad van Bestuur, TenneT TSO GmbH
2008 - heden Directeur Corporate development, TenneT
- heden Voorzitter Raad van Bestuur, BritNed Development Ltd.
- heden Voorzitter, Stuurgroep NorNed

Loopbaan Lex Hartman

2008 - directeur corporate development, TenneT
Manager, Stichting Rechtsbijstand Metaalunie
advocaat te Utrecht en Nijmegen,
docent management en marketing,

Opleiding Lex Hartman

Rechten

Overige vermeldingen


De allergrootste duurzame uitdaging voor TenneT ligt in het inpassen van Nederlandse offshore windenergie in het net.

"De ambities zijn gigantisch. De overheid rekent met een capaciteit van 6.000 megawatt (MW) (60 keer het eerste offshore windpark bij Egmond, red.) in 2020. Economische Zaken zet daar nu vol op in. En de Tweede Kamer verzoekt de regering om de regelgeving zo aan te passen, dat de landelijke netbeheerder verantwoordelijk wordt voor de gehele aansluiting van offshore windparken", aldus Hartman.

Medebestuurders Lex Hartman

  • TenneT