Nullijn voor bestuurders, meer commissarissen

Datum: 18-03-2013

Nullijn voor bestuurders, meer commissarissen

In totaal verwisselden 229 bestuurders en commissarissen van baan in de top-100 grootste bedrijven van Nederland. Thessa Menssen is één van de vijf nieuwe vrouwen in de bestuurskamers.
 

Executives
Ruim 50 executive-bestuurders kwamen er bij binnen de 100 grootste Nederlandse bedrijven. Even zoveel traden er af in 2012. Gemiddeld zijn bestuurders 49 jaar als ze aantreden en 54 als ze aftreden. 


Aantal vrouwen gelijk
Vijf vrouwelijke bestuurders kwamen er bij, maar er vertrokken er net zoveel. Vorig jaar was het saldo gunstiger voor de dames, toen vertrok er slechts 1 en kwamen er 5 vrouwen bij in de bestuurskamers.


Buitenlanders
Vooral buitenlandse bestuurders moesten het veld ruimen. Er vertrokken maar liefst 17 bestuursleden van niet-Nederlandse afkomst, vooral Britten en Fransen. Er traden slechts 9 buitenlanders toe tot de raden van bestuur.
 


 

Non-executives
Ruzie en reuring in de bestuurskamers leidde tot tussentijds en voortijdig opstappende commissarissen. Er stapten 55 mannen en 3 vrouwen op.


Meer vrouwen commissaris
Er was een grotere aanwas van nieuwe vrouwen, maar liefst 14 vrouwen traden toe tot de RvC's van 100 grootste Nederlandse bedrijven. Er traden 53 mannen toe. De gemiddelde leeftijd van de toetredende commissaris is 56 en op de leeftijd van 65 stoppen ze er gemiddeld mee.