Toezicht in 2020 volgens Merel van Vroonhoven

Datum: 05-01-2012

Toezicht in 2020 volgens Merel van Vroonhoven

Merel van Vroonhoven, NS-directielid en meervoudig toezichthouder, geeft haar visie op de moderne commissaris. 'De raad van commissarissen moet een mix vormen van verschillende mensen en expertise. Het gaat om duurzaam toezicht.'

'Duurzaamheid zal ook in 2020 de topprioriteit vormen voor bestuurders en commissarissen.' Dat meent Merel van Vroonhoven. Zij zit in de raad van bestuur van de Nederlandse Spoorwegen en is commissaris bij Havenbedrijf Rotterdam, voorzitter van de raad van toezicht bij het Spoorwegmuseum en lid van de raad van toezicht van de TU Delft.

Duurzaam beleid
Van Vroonhoven: 'Duurzaamheid staat nu vaak nog te veel op de agenda als hype, als verpakking. Maar in 2020 zal het een integraal onderdeel vormen van de bedrijfsvoering en in de genen van de organisatie zitten. Duurzaamheid zal dan ook breder zijn dan alleen milieuvriendelijk opereren en zich ook uitstrekken tot de relatie die je onderhoudt met je eigen medewerkers en andere stakeholders, de cultuur in het bedrijf en het voeren van een langetermijnbeleid in strategie en financiën.'

Mix van mensen
'Duurzaamheid heeft zowel een kwantitatief als een kwalitatief aspect, het is zowel geïntegreerd in de manier waarop je zaken doet als in de manier waarop je met mensen omgaat. Om daarop toezicht te kunnen houden, moet de raad van commissarissen een mix vormen van verschillende
mensen en expertise.'

Duurzaam toezicht
'In 2020 heeft een eenzijdig samengestelde raad met een focus op financiën en risicomanagement niet langer bestaansrecht. Duurzaam beleid vraagt om duurzaam toezicht. De komende jaren zullen dus in het teken moeten staan van verbreding.’


Lees verder:
> Interview met Merel van Vroonhoven
> Toezicht in 2020
> Top-100 Machtigste Commissarissen 2012
> Interview met Jaap Winter: 'Commissaris kijk kritischer naar jezelf'

Merel van Vroonhoven

  • Voorzitter Raad van Bestuur AFM
  • Voorzitter Investor Protection and Intermediaries Standing Committee European Securities and Markets Authority
  • Lid Nederlandse Sportraad
  • Lid Dutch Council INSEAD
  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Gemeentemuseum Den Haag
  • Lid Board of Supervisors European Securities and Markets Authority