Nils den Besten nieuwe commissaris bij FrieslandCampina

Nils den Besten nieuwe commissaris bij FrieslandCampina

18-06-2021 FrieslandCampina heeft op 16 juni 2021 bekendgemaakt Nils den Besten op 14 december dit jaar te benoemen tot bestuurslid van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina en commissaris van Koninklijke FrieslandCampina.

Nils den Besten zal op 14 december 2021 beginnen aan een termijn van vier jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. Den Besten heeft een melkveebedrijf in Brandwijk en is eigenaar van KnowWhy, een adviesbureau voor plattelandsontwikkeling en innovatieve landbouw. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de raad van commissarissen van AB Midden Nederland, lid van de raad van advies van Rabobank Merwestroom en sinds 2015 lid van de ledenraad van FrieslandCampina. In die laatste hoedanigheid was hij binnen de werkgroep governance betrokken bij de bestuurlijke vernieuwing van de coöperatie, die op 17 juni is ingegaan.

Naast de benoeming van Nils den Besten, werd op 16 juni 2021 de voorzittershamer van Frans Keurentjes overgedragen aan Erwin Wunnekink. Wunnekink is sinds 2009 lid van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen en sinds 2016 als vicevoorzitter. Sandra Addink-Berendsen volgt hem op als vicevoorzitter bij zowel de coöperatie als de onderneming.

Erwin Wunnekink bedankte Frans Keurentjes en feliciteerde Nils den Besten met zijn toetreding tot het bestuur. Over zijn voorganger zei Wunnekink: ‘Frans Keurentjes heeft onmiskenbaar een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het versterken van zowel de coöperatie als de onderneming en is daarbij discussies met leden en leiding van de onderneming niet uit de weg gegaan. Onder zijn voorzitterschap is met de visie ‘Melk met Meerwaarde’ een begin gemaakt aan vernieuwing van de coöperatie, waarvan we in de komende jaren de vruchten gaan plukken.’

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook