Paul Riemens wordt CEO bij RAI Amsterdam

Datum: 01-02-2016

Paul Riemens wordt CEO bij RAI Amsterdam

Riemens wordt aangesteld als nieuwe bestuursvoorzitter van RAI Amsterdam. Hiermee volgt hij Hans Bakker op.

Bestuurswisseling
Paul Riemens zal zijn nieuwe functie als CEO bij RAI Amsterdam met ingang van 7 april 2016 vervullen. Samen met Maurits van der Sluis, die benoemd is als nieuwe COO, zal Riemens de nieuwe statutaire directie van de beurs- en congresorganisatie vormen. Hans Bakker, de huidige CEO van RAI Amsterdam, zal zijn functie per 1 mei 2016 na 14 jaar neerleggen.

RAI Amsterdam
Riemens vervult sinds 2008 de positie van CEO bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), waar hij al vanaf 1984 werkzaam is. Volgens RAI Amsterdam wordt met Riemens een bestuurder benoemd die bewezen heeft te kunnen opereren in een internationaal krachtenveld, waarbij stakeholdermanagement cruciaal is voor succes. 'Riemens en Van der Sluis zullen samen zorgen voor vernieuwd elan en het versterken van de positie van RAI Amsterdam als toonaangevende beurs- en congresorganisatie in Europa', aldus RAI Amsterdam.