Nieuwe leden algemeen bestuur ABP

Nieuwe leden algemeen bestuur ABP

17-05-2023 ABP heeft twee leden benoemd tot het algemeen bestuur. Rob Becker en Alfred Kool zijn per 12 mei benoemd als niet-uitvoerend bestuurders. Hiermee vervangen zij Conchita Mulder-Volkers en Xander den Uyl.

Rob Becker en Alfred Kool zijn benoemd tot leden van het algemeen bestuur van ABP. Zij werden voorgedragen als niet-uitvoerend bestuurders vanuit de gepensioneerdengeleding van het verantwoordingsorgaan van ABP. Hiermee vervangen zij Conchita Mulder-Volkers en Xander den Uyl, die vertrekken vanwege het verstreken van de reguliere termijnen binnen het algemeen bestuur.

Over de wisseling meldt Harmen van Wijnen, voorzitter van het uitvoerend bestuur, het volgende: “Het is fijn dat met de benoeming van Rob Becker en Alfred Kool passende opvolging is gevonden voor het (aanstaande) vertrek van Conchita Mulder-Volkers en Xander den Uyl. Rob Becker heeft een breed financieel economisch profiel en heeft langjarige ervaring in meerdere toezichtsfuncties in de publieke en private sector. Alfred Kool heeft brede kennis over de pensioensector, waar hij in diverse rollen meerjarige ervaring heeft opgebouwd. Met zijn benoeming versterken we onder meer de aanwezige kennis over communicatie in het bestuur, zeer relevant in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Ik zie uit naar een prettige samenwerking met beide heren.”

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook