ABP (Stichting Pensioenfonds ABP)

Hier vindt u informatie over ABP (Stichting Pensioenfonds ABP) en zijn functionarissen.

  • 3,1 miljoen deelnemers, waarvan 940.000 gepensioneerd
  • Beheerd vermogen: 550 miljard euro (2021)
  • Oprichting: 1922

Over ABP

Stichting Pensionfonds ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor onderwijs en overheid.

Het ABP-bestuur bestaat vanaf 1 januari 2022 uit uitvoerende bestuurders, niet-uitvoerende bestuurders en een onafhankelijk voorzitter. Het gaat om: drie uitvoerende bestuurders, twaalf niet-uitvoerende bestuurders en één onafhankelijk voorzitter.

De uitvoerende bestuurders zijn onafhankelijke professionals. Zij zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. De niet-uitvoerende bestuurders vertegenwoordigen de werknemers (4 leden), werkgevers (4 leden) en gepensioneerden (3 leden). Zij houden toezicht op de uitvoerende bestuurders. Samen vormen de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders het algemeen bestuur. Dit algemeen bestuur is verantwoordelijk voor strategie en beleid van het pensioenfonds. Zij besluiten in het belang van ABP en zorgen voor een evenwichtige belangenafweging.

Over ABP

Stichting Pensionfonds ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor onderwijs en overheid.

Het ABP-bestuur bestaat vanaf 1 januari 2022 uit uitvoerende bestuurders, niet-uitvoerende bestuurders en een onafhankelijk voorzitter. Het gaat om: drie uitvoerende bestuurders, twaalf niet-uitvoerende bestuurders en één onafhankelijk voorzitter.

De uitvoerende bestuurders zijn onafhankelijke professionals. Zij zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. De niet-uitvoerende bestuurders vertegenwoordigen de werknemers (4 leden), werkgevers (4 leden) en gepensioneerden (3 leden). Zij houden toezicht op de uitvoerende bestuurders. Samen vormen de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders het algemeen bestuur. Dit algemeen bestuur is verantwoordelijk voor strategie en beleid van het pensioenfonds. Zij besluiten in het belang van ABP en zorgen voor een evenwichtige belangenafweging.

Bestuurders ABP in het nieuws

facebook