Nieuw bestuur pensioenfonds ABP compleet

Nieuw bestuur pensioenfonds ABP compleet

08-12-2021 ABP maakt op 7 december 2021 twee nieuwe bestuurders bekend. Vanaf 1 januari 2022 zullen Dominique Dijkhuis en Yolanda Verdonk het nieuwe bestuur van ABP versterken. Zij nemen per januari samen met voorzitter Harmen van Wijnen de dagelijkse leiding op zich.

Eerder dit jaar besloot ABP een nieuw bestuursmodel aan te nemen met als doel meer slagkracht en snellere besluitvorming. Dit model zal de vorm aannemen van een algemeen bestuur dat bestaat uit drie uitvoerend bestuurders en twaalf niet-uitvoerend bestuurders onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Daarmee worden drie verschillende activiteiten gescheiden, namelijk: drie uitvoerend bestuurders die de dagelijkse leiding op zich nemen, het algemeen bestuur, wat verantwoordelijk zal zijn voor strategie en beleid, en een toezichthoudende rol voor de niet-uitvoerende bestuurders.

ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool, die in de nieuwe situatie in het niet-uitvoerend bestuur zal komen, zegt over de nieuwe vorm: ‘De overgang naar het nieuwe bestuursmodel is een belangrijke stap om beter om te gaan met de uitdagingen waar ABP voor staat zoals het nieuwe pensioencontract, in het belang van onze deelnemers en werkgevers. We hebben in nauwe samenspraak met ons verantwoordingsorgaan en sociale partners een invulling gekozen waarin de verbondenheid met hen onverminderd van groot belang blijft.' Over de nieuwe toevoegingen aan het bestuur zegt Wortmann-Kool het volgende: ‘We hebben hiermee een bevlogen en complementair team dat de komende jaren leiding kan geven aan de uitvoering van de missie van ABP’.

Dominique Dijkhuis zal zich in het nieuwe bestuur voornamelijk bezighouden met het beleggingsbeleid van ABP. Dijkhuis heeft ruime ervaring opgedaan in vermogensbeheer bij onder andere De Nederlandsche Bank en de Bank of England. Momenteel is zij nog actief als pensioenfondsbestuurder bij Pensioenfonds DNB en PMT.

Yolanda Verdonk-van Lokven: ‘Ik verheug me op deze mooie, nieuwe functie in een dynamische sector. Ik ga me inzetten voor een goede pensioenvoorziening. Mijn focus ligt daarbij op een eenvoudige, uitlegbare regeling waarbij het belang van de deelnemer voorop staat.’ Verdonk-van Lokven werkt sinds 1987 bij de Nederlandse Spoorwegen en klom daar op naar haar huidige functie als chro sinds 2016.

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook