Rob Boerée

Rob Boerée

Lid bestuur bij Milieu Centraal


Personalia

Naam: Rob Boerée

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Rob Boerée

  • 2015 - heden Lid bestuur , Milieu Centraal
  • 2014 - heden Lid bestuur , Stichting EnergiekLeiden
  • 2014 - heden Lid Raad van Advies & Inspiratie, 15km
  • 2017 - heden Voorzitter bestuur , Rijnland Wind

Loopbaan Rob Boerée

  • 2014 - 2014 Directeur Nationale Programma's, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
  • 2010 - 2013 Director Energy & Climate Change, Agentschap NL
  • 2004 - 2009 Directeur, Energie & Klimaat Agentschap NL (Novum/SenterNovum)
  • 1987 - 1999 Directeur, CEA
  • 1975 - 1987 werkzaam , ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (VROM)

Opleiding Rob Boerée

  • Economie
Rob Boerée

Interview met Rob Boerée

Smart grids vormen de toekomst van duurzame energie

Het terugleveren van energie aan het net en de opslag van lokaal opgewekte energie heeft de toekomst, maar moet veel beter georganiseerd worden.

Gepubliceerd op 05-11-12

Lees artikel
Meer over de functies
Voorzitter bestuur
facebook