Rob Boerée

Rob Boerée

Lid bestuur bij Milieu Centraal


Personalia

Naam: Rob Boerée

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Rob Boerée

  • 2015 - heden Lid bestuur , Milieu Centraal
  • 2014 - heden Lid bestuur , Stichting EnergiekLeiden
  • 2014 - heden Lid Raad van Advies & Inspiratie, 15km
  • 2017 - heden Voorzitter bestuur , Rijnland Wind

Loopbaan Rob Boerée

  • 2014 - 2014 Directeur Nationale Programma's, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
  • 2010 - 2013 Director Energy & Climate Change, Agentschap NL
  • 2004 - 2009 Directeur, Energie & Klimaat Agentschap NL (Novum/SenterNovum)
  • 1987 - 1999 Directeur, CEA
  • 1975 - 1987 werkzaam , ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (VROM)

Opleiding Rob Boerée

  • Economie
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.
facebook