Rob Boerée

Lid bestuur bij Milieu Centraal

Rob Boerée

Persoonlijk

Naam: Rob Boerée

Geboortejaar: 1949

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Rob Boerée

2015 - heden Lid bestuur , Milieu Centraal
2014 - heden Lid bestuur , Stichting EnergiekLeiden
2014 - heden Lid Raad van Advies & Inspiratie, 15km
2017 - heden Voorzitter bestuur , Rijnland Wind

Loopbaan Rob Boerée

2014 - 2014 Directeur Nationale Programma's, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
2010 - 2013 Director Energy & Climate Change, Agentschap NL
2004 - 2009 Directeur, Energie & Klimaat Agentschap NL (Novum/SenterNovum)
1987 - 1999 Directeur, CEA
1975 - 1987 werkzaam , ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (VROM)

Opleiding Rob Boerée

Economie