Ton Veth

CEO bij Center for Electronic Business Research & Application (Cebra)

Ton Veth

Persoonlijk

Naam: Prof. dr. ir. Ton Veth

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Ton Veth

2002 - heden CEO, Center for Electronic Business Research & Application (Cebra)
2003 - heden Commissaris (voorzitter), TIE Kinetix

Loopbaan Ton Veth

1997 - 2001 Chief Scientific Officer, Baan Instituut Nederland
1992 - 1997 Hoogleraar EDI/e-Business, Technische Universiteit Eindhoven
- 1992 CIO (Chief Information Officer), ACF/Brocacef

Opleiding Ton Veth

Medicijnen, PhD
Elektrotechniek

Overige vermeldingen


Ton Veth neemt sinds 2003 zitting in de Raad van Commissarissen van TIE Holding.

Thans is hij president commissaris van de aan de Amsterdamse Euronext genoteerde softwarebedrijf. Prof Veth was directeur van Cendata B.V..

Via zijn onderneming begon hij in de jaren ’80 met de eerste EDI-projecten in de gezondheidszorg. Later was Ton Veth werkzaam als Chief Information Officer bij groothandel ACF/Brocacef.

In 1992 werd hoogleraar Veth Hoogleraar EDI/e-Business aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Momenteel is Ton Veth CEO van Cebra, tot voor kort een business unit van de TU/e voor advisering van bedrijven en overheidsinstellingen op het gebied van ICT-toepassingen en stroomlijning van bedrijfsprocessen en e-Business.

Meer over de functies
CEO | Commissaris (voorzitter) |