Jacht op De Jager is geopend

Jacht op De Jager is geopend

Auteur: Hans Crooijmans | 22-05-2007

In geen enkel land is personeel zo tevreden met de baas als in Nederland. Behalve natuurlijk wie werkt in het ict-bedrijf van CDA-staatssecretaris Jan Kees de Jager....


Waar in Groot-Brittannië 37 procent klaagt over te weinig vakantiedagen, gebeurt dat in Nederland door slechts 8 procent. En terwijl 40 procent van de Britten ontevreden is over hun salaris, vindt slechts 15 procent van de Nederlandse werknemers dat ze worden onderbetaald. En o ja, vergeleken met het buitenland hebben 'we' ook de beste arbeidsmoraal, blijkt uit een 23 landen omvattend onderzoekvan het Britse bureau FDS International. Conclusie: in vergelijking met buitenlandse bedrijven zijn Nederlandse werknemers erg content met hun baas.


Wie het 27 pagina´s tellende onderzoeksrapport van FDS leest, ontdekt meteen waarom. Nederlanders hebben, samen met Duitsers, gemiddeld de meeste vakantiedagen (39 per jaar). En ze werken het minst (29 uur per week). Niet zo vreemd dus dat Nederlanders ook het meest tevreden zijn over de manier waarop ze werk en privé-leven kunnen combineren. Het kan niet vaak genoeg gezegd: Nederland is een werknemersparadijs. Met zijn relatief grote mate sociale zekerheid; de met name in overheidsdienst vergaande ontslagbescherming; het recht op deeltijdwerk; en een hele encyclopedie van arbo-regels dwingt bedrijven bovendien om over het welzijn van hun dierbare personeel te waken. Maar al die arrangementen hebben een keerzijde. Ze kosten nogal wat en creëren vaak een hele bureaucratie. Zeker voor jonge, snelgroeiende ondernemingen is dat bezwaarlijk. Je mag je trouwens afvragen of moderne werknemers wel te wachten zitten op zoveel regels en bevoogding. Verhoudingen tussen chefs en hun ondergeschikten zijn in Nederland doorgaans niet hiërarchisch en afstandelijk, maar democratisch en collegiaal. We leven ook niet meer in de tijd van de industrialisatie, toen bazen en arbeiders nog elkaars natuurlijke vijanden waren. Waarom niet, van beide kanten, wat meer eigen verantwoordelijkheid dragen? Is er in elk bedrijf van meer dan 50 werknemers wel behoefte aan een wettelijk verplichte Ondernemingsraad? De gevestigde orde is nog niet toe aan zulke vragen, helaas. Als we de Arbeidsinspectiemoeten geloven, is het slecht gesteld met de werkomstandigheden. En zie met welke gretigheid de Volkskrantberichtte over vermeende wantoestanden bij het snelgroeiendeICT-bedrijf ISM van staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager. Pensioenpremies werden te laat betaald - volgens het bedrijf vanwege onenigheid met de verzekeraar. Er is een personeelsvertegenwoordiging in plaats van een Ondernemingsraad. En in de arbeidscontracten is vastgelegd dat de schuld van een eventuele RSI niet per se bij de werkgever ligt - volgens het bedrijf omdat er voor het personeel allerlei voorzingen zijn geschapen die deze aandoening kunnen voorkomen. ´Schandalig´, roept FNV-bestuurder Gerard van Hees. En Kamerlid Kees Vendrik (GroenLinks) kreeg het zelfs zover dat premier Balkenende ophelderingmoet geven over de bedrijfsvoering van de overigens bij zijn benoeming uit de directie gestapte staatssecretaris. Zwaar overtrokken reacties, als u het mij vraagt.

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/modern-governance06v.jpg

Tijd voor moderne governance: van data naar inzicht

Digitalisering blijft in bedrijven nog te vaak steken bij het productieproces. Hoogste tijd om ook de strategische besluitvorming hierbij te betrekken. Een proces waarin volgens Jesse Thiel, country manager Benelux & Austria van Diligent, een proactieve rol voor de company secretary is weggelegd: ‘Hij of zij kan de sleutel zijn tot het succes van morgen.’

lees artikel
scopist_posts/originals/Column-Doppen0619k.jpg

Mooier zonder das

Wat hebben we toch tegen de das? Het woord stropdas gebruiken we al een tijdje niet meer, dat klinkt oubollig. En strop klinkt ook allesbehalve motiverend. De das is traditioneel gezien het sluitstuk van een formele uitstraling in een hiërarchische omgeving. In deze betekenis begrijp ik dat de das uit onze maatschappij geëvolueerd wordt. We willen meer gelijkwaardigheid op de werkvloer, niemand zegt immers nog ‘u’ tegen zijn of haar baas. 

lees artikel
scopist_posts/originals/Column-Karssing0619k.jpg

Succes als valkuil

Ceo’s worden steeds vaker weggestuurd vanwege integriteitskwesties zoals fraude, omkoping, handel met voorkennis en seksueel ongewenst gedrag, aldus de CEO Success Study van zakelijk dienstverlener PwC. Inmiddels wordt van 1 op de 20 ceo’s afscheid genomen vanwege grensoverschrijdend gedrag: dat is een wereldwijde stijging van 36 procent in de afgelopen vijf jaar. Waarom gaan ceo’s over de schreef? Is het hebzucht? Narcisme? Financiële druk? Een slecht ontwikkeld moreel kompas? Dat kan allemaal een rol spelen. Maar ook succes kan een valkuil zijn! 

lees artikel
facebook