Jacht op De Jager is geopend

Jacht op De Jager is geopend

Auteur: Hans Crooijmans | 22-05-2007

In geen enkel land is personeel zo tevreden met de baas als in Nederland. Behalve natuurlijk wie werkt in het ict-bedrijf van CDA-staatssecretaris Jan Kees de Jager....


Waar in Groot-Brittannië 37 procent klaagt over te weinig vakantiedagen, gebeurt dat in Nederland door slechts 8 procent. En terwijl 40 procent van de Britten ontevreden is over hun salaris, vindt slechts 15 procent van de Nederlandse werknemers dat ze worden onderbetaald. En o ja, vergeleken met het buitenland hebben 'we' ook de beste arbeidsmoraal, blijkt uit een 23 landen omvattend onderzoekvan het Britse bureau FDS International. Conclusie: in vergelijking met buitenlandse bedrijven zijn Nederlandse werknemers erg content met hun baas.


Wie het 27 pagina´s tellende onderzoeksrapport van FDS leest, ontdekt meteen waarom. Nederlanders hebben, samen met Duitsers, gemiddeld de meeste vakantiedagen (39 per jaar). En ze werken het minst (29 uur per week). Niet zo vreemd dus dat Nederlanders ook het meest tevreden zijn over de manier waarop ze werk en privé-leven kunnen combineren. Het kan niet vaak genoeg gezegd: Nederland is een werknemersparadijs. Met zijn relatief grote mate sociale zekerheid; de met name in overheidsdienst vergaande ontslagbescherming; het recht op deeltijdwerk; en een hele encyclopedie van arbo-regels dwingt bedrijven bovendien om over het welzijn van hun dierbare personeel te waken. Maar al die arrangementen hebben een keerzijde. Ze kosten nogal wat en creëren vaak een hele bureaucratie. Zeker voor jonge, snelgroeiende ondernemingen is dat bezwaarlijk. Je mag je trouwens afvragen of moderne werknemers wel te wachten zitten op zoveel regels en bevoogding. Verhoudingen tussen chefs en hun ondergeschikten zijn in Nederland doorgaans niet hiërarchisch en afstandelijk, maar democratisch en collegiaal. We leven ook niet meer in de tijd van de industrialisatie, toen bazen en arbeiders nog elkaars natuurlijke vijanden waren. Waarom niet, van beide kanten, wat meer eigen verantwoordelijkheid dragen? Is er in elk bedrijf van meer dan 50 werknemers wel behoefte aan een wettelijk verplichte Ondernemingsraad? De gevestigde orde is nog niet toe aan zulke vragen, helaas. Als we de Arbeidsinspectiemoeten geloven, is het slecht gesteld met de werkomstandigheden. En zie met welke gretigheid de Volkskrantberichtte over vermeende wantoestanden bij het snelgroeiendeICT-bedrijf ISM van staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager. Pensioenpremies werden te laat betaald - volgens het bedrijf vanwege onenigheid met de verzekeraar. Er is een personeelsvertegenwoordiging in plaats van een Ondernemingsraad. En in de arbeidscontracten is vastgelegd dat de schuld van een eventuele RSI niet per se bij de werkgever ligt - volgens het bedrijf omdat er voor het personeel allerlei voorzingen zijn geschapen die deze aandoening kunnen voorkomen. ´Schandalig´, roept FNV-bestuurder Gerard van Hees. En Kamerlid Kees Vendrik (GroenLinks) kreeg het zelfs zover dat premier Balkenende ophelderingmoet geven over de bedrijfsvoering van de overigens bij zijn benoeming uit de directie gestapte staatssecretaris. Zwaar overtrokken reacties, als u het mij vraagt.

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/import02v.jpg

Importcommissarissen

Zes van de tien toezichthouders bij AEX-bedrijven zijn afkomstig uit het buitenland. De helft van de niet-Nederlandse commissarissen heeft een Angelsaksische achtergrond. Opkomende markten zijn nauwelijks vertegenwoordigd.

lees artikel
scopist_posts/originals/Duurzaamheidsimpasse02v.jpg

De ceo kan de duurzaamheidsimpasse doorbreken

In 2023 moeten alle kantoorgebouwen minstens energielabel C hebben. Nu voldoet minder dan de helft van de gebouwen aan die norm. Martin Mooij en Arjan Bunnik werken binnen Dutch Green Building Council (DGBC) samen aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Zij betogen dat om de klimaatdoelen te halen een duidelijke langetermijnvisie nodig is. Ook geven ze advies hoe.

lees artikel
scopist_posts/originals/Internationale-boards02v.JPG

Struikelblokken voor internationale boards

Het overbruggen van de onderhuidse verschillen in mores, cultuur en gedrag is bepalend voor het succesvol functioneren van internationale boards. De sleutel: een gedegen introductie, een verbindende voorzitter en de wederzijdse bereidheid om te bouwen aan onderling vertrouwen.

lees artikel
facebook