Angstige commissarissen

Angstige commissarissen
Toezichthouders stappen liever op dan dat ze de discussie aangaan met bestuurders. De angst voor aansprakelijkheid speelt hierbij een rol. Commissaris van het jaar 2005: Aad Jacobs. Uit onderzoek van Elan/Management Scope en het consultancybureau ConQuaestor blijkt dat conflicten tussen commissarissen en bestuurders in 44 procent van de gevallen worden 'opgelost' door persoonlijke wijzigingen in de raad van commissarissen en slechts in minder dan dertig procent door overleg.
Bij conflicten gaat het veelal om strategische kwesties, zoals overnames, of over managementbenoemingen. Ook de beloning van topbestuurders wordt genoemd als conflictbron. Grote kans dat toezichthouders bij conflicten maar liever opstappen uit angst voor aansprakelijkheid.
Verzekeringen voor bestuurdersaansprakelijkheid zijn niet aan te slepen en het aansprakelijkheidsrisico is de belangrijkste reden om een commissarisfunctie te weigeren. En uit ons onderzoek blijkt dat acht van de tien bestuursvoorzitters van mening is dat commissarissen als gevolg van de toegenomen regelgeving risicomijdender zijn geworden. Opvallend genoeg vindt maar de helft van de commissarissen zelf dit. Volgens hoogleraar Ondernemingsrecht Maarten Kroeze, zoeken commissarissen ook steeds vaker juridische rugdekking. Dit laatste is nog niet zo'n probleem zolang het de snelheid van de besluitvorming niet in de weg staat. Maar als toezichthouders in groten getale liever zouden opstappen dan een conflict uit te praten, omdat ze bang zijn voor een claim als er iets mis mocht gaan, dan zijn we op de verkeerde weg. Dan moet er in Den Haag serieus naar de wetgeving worden gekeken.
facebook