Lagere belastingen? Vergeet het maar

Auteur: Hans Crooijmans | 27-03-2007

Lagere belastingen? Vergeet het maar

De nieuwe CDA-staatssecretaris op Financiën, Jan Kees de Jager (foto), wil dat de loon- en vennootschapsbelasting omlaag gaan. Juicht u niet te vroeg, want zijn plan is boterzacht.

Gelukkig is er minstens één bewindspersoon die geen 100 dagen nodig heeft om te overleggen met maatschappelijke groeperingen alvorens hij zijn koers bepaalt. CDA'er De Jager streeft verlaging van de belasting op arbeid en winst na. Dat is goed nieuws voor werknemers, voor werkgevers en voor de werkgelegenheid. Dankzij lagere belasting op arbeid houdt de werknemer meer van zijn brutoloon over. De werkgever kan met minder brutoloon(stijging) toe. En omdat arbeid goedkoper wordt zullen bedrijven eerder geneigd zijn mensen aan te nemen, danwel ze minder snel te ontslaan.

Het minder goede nieuws is dat De Jager (te) veel voorwaarden stelt waaraan moet worden voldaan voordat hij de belastingverlaging 'in de tweede helft van deze kabinetsperiode' - waarom dan pas? - gaat doorvoeren. Grootste euvel is dat uitvoering van het goede voornemen afhankelijk wordt gemaakt van de mate waarin het kabinet erin slaagt om de milieubelastingen te verhogen. Want daar moet volgens De Jager het geld vandaan komen. Eenderde van de 1,1 miljard euro exra die De Jager in 2008 verwacht zou bijvoorbeeld via een heffing op vliegtuigtickets moeten worden opgebracht. Daarnaast moet de belasting op 'vervuilende nieuwe autos' omhoog. Het is echter nog maar zeer de vraag of het kabinet die maatregelen erdoor gedrukt krijgt, vooral omdat Nederland daarmee binnen Europa alleen zou staan. De Jager wil trouwens vanaf 2009 nog eens zo'n 1,1 miljard euro extra per jaar aan milieubelasting ophalen, maar hij heeft geen flauw idee waar. Boterzacht dus, deze door De Jager in het vooruitzicht gestelde verlaging van de loon- en vennootschapsbelasting. Teleurstellend is ook dat hij het paard achter de wagen spant en zijn inspanningen laat afhangen van extra inkomsten. Het moet toch mogelijk zijn om, op een rijksbegroting van bijna 160 miljard euro en een totaal van ruim 200 miljard aan collectieve uitgaven, geld vrij te maken voor broodnodige belastingverlaging? (Wist u al dat de gemiddelde werknemer in Nederland 44 procent van zijn brutoloon aan belasting en premies afdraagt?) Te meer omdat een deel van dat geld zich automatisch terugverdient, bijvoorbeeld via indirecte belasting (BTW) op consumptie en minder sociale uitkeringen. Alleen al door beperking van hypotheekrenteaftrek, snijden in huursubsidies en liberalisering van de huurmarkt kunnen vele miljarden worden vrijgemaakt voor belastingverlaging. Maar ja, dit kabinet van CDA, PvdA en ChrstenUnie heeft zich vooral tot doel gesteld om alles bij het oude te laten.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie